poniedziałek, 29 maja 2017

Na pustyni Bemidbar

Nie zawsze mam tyle przemyśleń po przeczytaniu fragmentów Biblii. 
Przyszła mi taka myśl jako podsumowanie całości po czytaniu wczorajszych wersów do paraszy Bemidbar- na pustyni. (4Mojż.1.-4.20; 1Kor.12.12-20 i Ozeasza)
Jeden człowiek nie jest wszystkim dla wszystkich.
Wszyscy powinniśmy szanować się wzajemnie, bo każdy ma inne zadanie w swoim życiu do zrobienia, inne powołanie i każdy z nas nie jest wszystkim dla wszystkich (i uchem , i okiem, i ręką , i nogą jednocześnie); I nikt z wierzących nie jest jednocześnie i prorokiem, i nauczycielem, i zwiadowcą , i cudotwórcą i śpiewakiem czy naukowcem, astronautą jednocześnie. Nikt z nas nie jest wszystkim we wszystkim idąc w wierze, chociaż takie wymagania czy oczekiwania są w nas w stosunku do siebie czy innych wierzących ,świadomie czy nieświadomie, i trzeba się z tego otrząsnąć

To jest niemożliwe dla jednego człowieka być wszystkim i spełniać oczekiwania wszystkich i do tego na najwyższym poziomie.

Każdy ma swoje powołanie i nie każdy jest Żydem, nie każdy katolikiem czy protestantem czy mesjańskim jednocześnie. Nie każdy jest jak lewicki kapłan powołany do usługiwania i jednocześnie prowadzenia regularnych wojen jak ten żołnierz powołany do wojska, by walczyć o swój kraj. (Bemidbar 1.16-46; 1.47-4.20) na końcu rozpiska nazw do ksiąg w Biblii/Tanach); 
Żołnierz potrzebny jest narodowi i kapłan jest potrzebny narodowi. Każdy z nich ma odrębne powołanie i wyznaczane zadania. (Bemidbar) ; Jak iść na wojnę i walczyć a jednocześnie dbać o Przybytek i usługiwać w Przybytku ? Nie można być wszystkim dla wszystkich i wypełniać zadania wszystkie jednocześnie w jednym czasie. Bóg nie wymagał od Izraela, by żołnierze jednocześnie usługiwali i byli kapłanami w Przybytku tylko te dwa zadania wyraźnie rozdzielił. 
A w naszym życiu tak jest, że mamy zbyt wysokie wymagania w stosunku do siebie lub do innych. Staramy się być wszystkim we wszystkim i stąd wiele depresji u wierzących, bo mają poczucie, że nie są i super-biznesmenami, a to nie mają idealnej pokazowej rodziny, a to za słabo śpiewają lub nie potrafią przemawiać albo życie prywatne rozsypało się w drobiazgi. 
Jeden drugiemu jest potrzebny, bo tylko wtedy tworzymy jedną całość - żołnierz w armii i kapłan (Bemidbar) i ucho, i oko, i noga i ręka w ciele  ...(1Kor.12.12-20).

I tak jest w rodzinie: jeden jest bardziej zaradny i więcej zarabia, inny jest bardziej ułomny w tej dziedzinie ale np.lepiej gotuje czy sprząta lub ma zdolności poetyckie, talent nauczyciela czy pisarza, świetnie prowadzi auto i ogarnia mnóstwo innych obowiązków w domu ,inny zna się lepiej na mechanice inny na hydraulice itd. I tylko wtedy w tej różnorodności w rodzinie jesteśmy jedno, bo uzupełniamy się i możemy sobie wzajemnie usługiwać. Nie można być wszystkim we wszystkim, bo nawet tego nie wymaga Stwórca od nas. Nie ma w jednej osobie wierzącej wszystkich darów i wszystkich zdolności i powołań jednocześnie. 
Każdy z wierzący ma swoje zadanie i nie jest wszystkim we wszystkim.

Czy jeden owoc może być  jednocześnie dynią, maliną jagodą , winogronem i pokrzywą jednocześnie? Czy okrąg może być jednocześnie kwadratem, trójkątem , płaską figurą i jednocześnie w 3D ?
                                                   ================

Podzielę się wyczytaną wiedzą na temat symboliki Przybytku w miejscu Bemidbar. Doczytałam się teraz w lekturze, odnośnie sukna błękitnej purpury (Bemidbar 4.5-12) i sukna czerwonej purpury (Bemidbar 4.13-14) : błękit -symbol tego, co w górze (niebo), chwała , boskość; czerwień - symbol tego, co na ziemi. Połączenie dwóch kolorów w suknie to symbol doskonałej jedności z podwójnej natury. Jeszcze jest sukno karmazynowe (Bemidbar 4.8) i skóry borsucze (lub mogło być zrobione z fok); 
Czarne skóry borsucze miały chronić przed złymi warunkami atmosferycznymi jak deszcz, burza, wichury czy spiekota - to symbol Mesjasza. Ukryta chwała i piękno w nim. (PNP.5.16); To tak w ogromnym skrócie.
Zwróciłam też uwagę na to, że Skrzynia Świadectwa była zakryta w czasie wędrówki po pustyni, zawinięta w zasłonę, na niej okrycie ze skór borsuczych , a na nim rozciągnięte sukno z błękitnej purpury (Bemidbar 4.5-6); Każde nakrycie w czasie wędrówki Przybytku symbolizuje Mesjasza w innym aspekcie. Piękna symbolika i warto przemodlić szukając Prawdy. Tu również ukryty plan zbawienia i ewangelię odczytamy w symbolach Przybytku , całego przenoszenia i sposobu przemieszczania Przybytku. Niesamowite.

Podsumowanie do Bemidbar dziś dla mnie jest pełne podziwu dla JHWH. Logistyk i Menadżer, Prawodawca i Pracodawca. Sprawiedliwy przynoszący radość, dbający o nasze życie. Organizuje w detalach zadania. Zna ułomności ludzkie więc przewidział ich pomyłki np. przy przenoszeniu Przybytku. Sposób przenoszenia i wszelkie ostrzeżenia dał ku życiu a nie ku śmierci - Bemidbar 4.15-20; ostrzeżenia nie są po to , by ograniczyć człowieka ale zwiększyć szanse na pełne życie. Dokładnie podał np.co czym okryć ( błękitną purpurą - to co wychodzi z Przybytku Bemidb.4.5-12; a czerwoną purpurą - to co spoza Przybytku - Bem.4.13-14); A wszystko okryte skórami borsuczymi (wielorybia lub fok w innych przekładach); Musi być bardzo interesująca wykładnia tych zabiegów ; Wszystkie zadania są podane przez Adonaj, wystarczy wdrożyć w życie. Tak jak dziś. Wystarczy wprowadzić Słowo od JHWH w życie i wiedzieć 
( pomimo naszych niedoskonałości) jakie jest nasze powołanie czy miejsce w ciele , co do nas dokładnie należy a czego nie wolno nam dotykać., Nasze ułomności, słabości 
( roztrzepanie, brak uważności, niedbalstwo, słaba koncentracja lub nadmierna, drażliwość, krótka pamięć lub nadmierna pamięć😊😊, brak dokładności itp) są po to nam wiadome, by nie dotykać lub unikać pewnych sytuacji , by nie przyniosły śmierci duchowej a nawet fizycznej, ale wniosły życie i radość w obfitości. ( jako przykład z Bemidb.4.15-20);
To tylko takie moje przemyślenia od wczorajszego czytania paraszy. Nie zawsze tak mam
-----

Pytania do Bemidbar:
Życzę zdrowia i spokoju. Dziś 3 pytania do 4Ks.Mojzeszowj czyli Ks.Liczb czyli Numeri czyli po hbr.Bemidbar lub Bamidbar; odpowiedzi szukaj w Twojej ulubionej Biblii/Tanach;

1. W drugim roku po wyjściu z Egiptu Bóg Wiekuisty nakazał spisać cały zbór synów izraelskich , głowa po głowie według ich rodów i szczepów (4Mojż.1.1-2), a wszystkich mężczyzn zdatnych do służby wojskowej od 20-go roku w zwyż spisać wg ich zastępów(4Mojż.1.3) od Rubena aż po Naftaiego (4Mojz.1.3-46). Dlaczego pominięto Lewitów w tym spisie? - 4Mojż.1.47-54;

2. Skrzynia Świadectwa była przenoszona razem z Przybytkiem. Jaka była instrukcja jej zabezpieczenia na czas drogi? - 4Mojż.4.5-6;

3. Na czym polega różnorodność w jedności dla wierzących? - 1Kor.12.12-20;

wtorek, 9 maja 2017

kto pragnie


zobaczyć miłość Twoją na twarzy
 serce w ciszy
skąpaną duszę w pieśni 
głos zapalający ogień

w pięknie 

struny drgają w podróż 
wysoko
nad ziemią
ściana ciszy
 pochłania 
prawdę 
by wyświetlić ją
wszystkim poszukującymsobota, 7 stycznia 2017

Jedno jako pokój w relacjach i zgoda

Łk.6.9-16 ; Ez.37.15-28; 1 Mojż.44.18-47.27;


Po przeczytaniu tych fragmentów nasunęła mi się jedna myśl i wokół niej krążę :

By dojść do pojednania w rodzinie, polityce, narodach ( goje a Żydzi), pomiędzy denominacjami , potrzebne jest zdarzenie lub wiele zdarzeń nawet skomplikowanych. Trudny to proces i stawiający czasami pod ścianą tych, którzy nie chcą tam stanąć jak np. synowie Jakuba/Izraela , bracia , którzy upozorowali śmierć swojego brata i doprowadzili ojca swego do rozpaczy po stracie najukochańszego syna. Przyczyna? Nieodparta zawiść i zazdrość.

Jak pokonać zazdrość i nienawiść gnieżdżące się w zawziętych umysłach rodziny, grupie denominacyjnej, organizacjach, polityce, narodach.

Patrząc na historię czytamy o wielu przywódcach, którzy mieli w sobie taki dar jednoczenia ludzi pod jego wezwaniem, chorągwią. Niesłychana rzadkość.

W paraszy Wajigasz 1Mojż.(Bereszit) 44.18-47.27 widzimy, że taką osobą był Józef. Józef, syn Izraela, umiał odczytać prowadzenie Wiekuistego, Adonaj. 
Odpuścił, przebaczył braciom ich podły występek, bo zobaczył , że wykonał plan ratowania swoich braci i ojca, narodu Izraelskiego. Miał duchowe oczy, które widziały więcej niż inni. (1Mojż.45)

Łk.6.9-16 - Jeshua [hbr.JHWH Zbawieniem] ( Jezus-gr) przywołuje uczniów i wybiera spośród nich dwunastu i nazywa ich apostołami ( Łk.6.13-16);
I spotkali się na równinie: (ŁK.6.17-19):
Jeshua  
apostołowie 
liczne rzesze uczniów
wielkie mnóstwo ludu z całej Judei
wielkie mnóstwo ludu z Jerozolimy
z nad morza
z Tyru
z Sydonu

Po co?   (Łk.6.17-19):
- przybyli , aby go słuchać
- przybyli , aby dać się wyleczyć ze swych chorób
- przybyli, aby być uzdrowionymi z dręczących ich duchów nieczystych
- pragnęli dotknąś się Jeshua, bo moc wychodziła z niego i uzdrawiała    
  wszystkich a nie tylko kilka osób.

Jeshua pociągał za sobą uczniów i rzesze ludzi a nawet wrogów. jedni szli za nim, bo chcieli go zabić i zniszczyć, inni szli, by go słuchać i uczyć się, jeszcze inni jak apostołowie , by wykonywać konkretne zadania a lud z różnych stron szukał w nim ratunku dla siebie, swojej duszy i ciała.
Czyż nie jednoczył wszystkich?

Czyż nie przyszli wszyscy do niego i rozmawiali z nim, bo to był Jeshua (Jezus) ?

Niezależnie od ludzkich motywacji gromadził wokół siebie wrogów i przyjaciół, bezinteresownych i interesownych, zrozpaczonych i szczęśliwych, poszukujących prawdy i tych, którzy ją już znaleźli. 

Rodzina Izraela zrozumiała plan od Stwórcy, plan ratowania ich rodziny, narodu, od śmierci głodowej i zagłady. 
Czy bracia zmienili się tak naprawdę w sercu dla Józefa? Czy jeszcze głębsza zazdrość nimi nie owładnęła? Czy opuściły ich złe zamysły lub strach o swoje życie kiedy znaleźli się na łasce brata ?

Niezależnie co czuli życie wymogło na nich pojednanie, być jedno i w zgodzie.

Brat, którym pogardzali,Józef, dał im luksusowe utrzymanie , najlepszą część ziemi egipskiej, ubrał w piękne szaty, napełnił konto "w banku". Rodzina jakuba mogła czuć się bezpiecznie i spokojnie w czasie klęsce głodowej na ziemi.

Cóż więcej trzeba?

Pojednani w kryzysie rodzinnym i krajowym.
Czyż niejedna rodzina nie dochodzi do porozumienia w czasie kryzysu?

Czyż ludzie nie szukają usilnie pomocy u Stwórcy Wiekuistego? Są jedno w potrzebach ? Szukają bezpieczeństwa, spokoju, zaopatrzenia, ratunku, pomocy i wsparcia? 

Ciekawostka:
Izrael mając 130 lat pobłogosławił dwukrotnie faraona : 1Mojż.47.7-10 (Bereszit)

Patrząc na te dwie historie dochodzimy do wniosku, że warto być jedno ku dobremu. 

Bóg ma moc czuwać nad każdym wierzącym i prowadzić go godząc po drodze nawet z nieprzyjaciółmi. Ma sposób na wprowadzenie pokoju w rodzinie, która rozpada się lub nigdy nie będzie miała głębokich więzi, ale zachowany zostanie pokój czy usunięta zostanie wrogość co nie oznacza jednocześnie pięknych relacji ale dobrych na miarę różnych charakterów.

Ezech.37.15-28:
Tu opisany jest piękny przykład bycia jedno narodu izraelskiego w ręku Stwórcy w obrazie dwóch kawałków drewna.

Kiedy sprawa jest w ręku Najwyższego i On zechce, to zaistnieje wszystko wg Jego woli jednocząc to co niemożliwe do zjednoczenia.

Ludzka pomysłowość czasami wyczerpuje się. Szukanie zgody w rodzinie bywa arcytrudne. Jedna strona pokojowa, druga strona wrogo nastawiona, zawistna. Niezbadane są drogi, kiedy modlimy się o jedno z JHWH, jedno w rodzinie, jedno w narodzie. 

Pomiędzy wierzącymi również istnieją przegrody nie do przebycia. Każdego coś denerwuje. nawet najmniejsza różnica w rozumieniu Słowa potrafi położyć na łopatki społeczność. W rodzinie również.

Tyle jest denominacji i organizacji religijnych, wszyscy mówią, że wierzą w jednego Boga, mają jedną świętą księgę a przychodzi do rozmowy i gotowi są walczyć, opluć jeden drugiego, okazać pogardę i niezrozumienie dla człowieka o innym poznaniu i innej miarce wiary.

Ef.2.11-22 - o zniweczeniu nieprzyjaźni .

Życzę pokoju, obfitości błogosławieństw, odkrywania prowadzenia JHWH i odpoczynku w Jeshua."Niech Imię JHWH trwa wiecznie,
Niech imię JHWH kwitnie póki świeci słońce !
Niech ludzie błogosławią się  nim wzajemnie!
Niech sławią Go wszystkie narody ! 
Błogosławiony niech będzie Adonaj, 
Bóg Izraela,
Który sam jeden czyni cuda !" 

- psalm 72.17-18;


/ nie nauczam tylko rozmyślam nad przeczytanym fragmentem /

Mela

Z serii 3-pytania z FB :

Dziś o pojednaniu pomimo różnic w charakterze i nastawieniu.
Odpowiedzi szukaj w Twojej wybranej Biblii/Tanach.


Znana jest historia Józefa, którego nienawidzący go bracia sprzedali do Egiptu. Kiedy po latach nastał głód bracia wyruszyli za chlebem. Nie wiedzieli, że Egiptem zarządza sprzedany przez nich i znienawidzony brat, Józef, syn Jakuba/Izraela.


1. Co zrobił Józef kiedy rozpoznał braci błagających o żywność?-Wybierz jedną z kilku podanych odpowiedzi:  Bereszit 45.1-16 inaczej 1Mojż.45.1-16;
a/ wykorzystał sytua
cję , by się na braciach zemścić
b/ cieszył się i postanowił braci poniżyć, zmusić do oddania mu pokłonu według wcześniejszych 2 snów o gwiazdach i snopach
c/ Józef nie pojmował całego wydarzenia
d/ Józef rozumiał całą sytuację według myśli samego Stwórcy i cieszył się, że mógł uczestniczyć w tym wypełniającym się planie Wiekuistego


2. Do Ezechiela doszło Słowo od Adonaj, Wiekuistego, w sprawie narodu izraelskiego. Jak miał obrazowo, za pomocą kawałków drewna, przedstawić Ezechiel rodakom pojednanie plemion izraelskich ? - Ez.37.15-20 (Ez.37.15-28)


3. Jeshua (Jezus gr) pociągał za sobą uczniów i rzesze ludzi a nawet wrogów. Jedni szli za nim, bo chcieli go zabić i zniszczyć, inni szli, by go słuchać i uczyć się, jeszcze inni jak apostołowie , by wykonywać konkretne zadania, a lud, z różnych stron, szukał w nim ratunku dla siebie, swojej duszy i ciała. Czyż nie jednoczył wszystkich wokół siebie ? ( Łk.6.17-19);
Wymień jednym tchem imiona 12 uczniów, których nazwał apostołami (wysłannikami) i skonfrontuj swoją wiedzę z wersetami: - Łk.6.13-16;niedziela, 1 stycznia 2017

Chanuka światłość i pączki

Piękne 8-dniowe święto izraelskie, które to święto obchodzi nie tylko Izrael i goście Izraela, ale i poszerzające się grono sympatyków obchodzenia tego czasu.  Świece Chanukowe zapala się publicznie w różnych krajach przez znane osoby na znak tolerancji religijnej. Znajdą się i przeciwnicy odmawiający tego zwyczaju ale myślę, że to bardziej z braku zwyczajnej wiedzy na temat Chanuki. Bo aż niewiarygodna byłaby otwarta wrogość do tego narodu przez odmówienie brania udziału w tej pięknej ceremonii.                             
Chanuka  hebr. חנוכה = " poświęcenie "  
Święto Poświęcenia 
Święto Odnowienia
Święto Świateł
Dzień Ognia

Chanuka - to symbol zwycięstwa światłości nad ciemnością. 
Dowód, że Bóg chroni swój lud przed ostateczną zagładą. 

1. Jak zapoznać się z korzeniami Chanuki - Świętem Poświęcenia i obecnym    
    obchodzeniu tego święta?
2. Czy Jeshua (Jezus-gr) brał udział w tym Święcie Poświęcenia?

Opis całej historii związanej z Chanuką znajduje się w Księgach Machabejskich kanonu biblijnego katolickiego, koptyjskiego i prawosławnego. Izraelczycy Księgi Machabejskie traktują  jako księgi  historyczne i nie znajdziemy ich w kanonie . Protestanci zaliczyli te księgi do apokryfów.

Poza tym możesz odszukać w sieci internetowej wiele materiałów na ten temat.
Polecam np. wartościową stronę : http://the614thcs.com/26.68.0.0.1.0.phtml
Tu dowiesz się więcej o Chanuce.


Niezależnie od wyznania czy poglądów politycznych powinno się przeczytać Księgi Machabejskie. Byłam zdumiona treścią . Miałam wrażenie, że czytam o współczesnych czasach jeśli chodzi o ducha aktualnej polityki na świecie a szczególnie w odniesieniu do ducha demokracji , hellenizmu czy idei multi-kulti.
Można przewidzieć skutki takiej "hybrydowej" fali, której koniec zieje agresją i totalnym zniewoleniem człowieka.
Taki napór agresywnej duchowości w obecnych czasach jest silnie odczuwany i widoczny gołym okiem bez dodatkowych soczewek. 

Czas Chanuki to czas przemyślenia jaką drogą chcemy kroczyć jako kraj, naród, rodzina. Czy warto mieszać pogaństwo, ukryte lub bardziej jawne, z wartościami ogłoszonymi przez samego Stwórcę opisanych na kartach Biblii/Tanach.

Czas Chanuki to czas radości i podejmowania decyzji , w którą stronę idziesz - zostajesz tu gdzie jesteś, zawracasz i poddajesz się rozmywaniu wartości falą fikcyjnego, coraz bardziej "rozpasanego" życia skupionym na ego i super-ego, czy ruszasz do przodu drogą prawdy zyskując duchowe wejrzenie w wiele spraw umacniając swoją pozycję wiary.


Żyjesz czy grasz w życie ?
to dobry czas na szukanie odpowiedzi

Czas Chanuki to czas wspominania cudów i czas oczekiwania na cud. Zawsze wierzącym towarzyszy nadzieja oglądania kolejnych niesamowitych zdarzeń - cudów. Każdy z nas potrzebuje takich objawów ingerencji od Wiekuistego.


Chanuka to symbol wolności - to czas kiedy odczytasz siebie wolnym lub zniewolonym. Nie każdy chce się przyznać do niewolnictwa. Kajdany są w czasach obecnych coraz bardziej wyrafinowane lub niemal niewidoczne. Bezprawne więzy. Podobnie stało się w czasach opisanych w Księgach Machabejskich. Potrzebne jest światło, by zobaczyć . Nowa światłość , by zaśpiewać nową pieśń. A może wolisz żyć jak kopcący się knot, nuceniem starych emocji i znudzonych fraz, łaknieniem świeżego powietrza zamiast po prostu oddychać normalnie.

                                                 *****
Dla zainteresowanych Chanuką w Nowym Testamencie (przymierzu) a właściwie wierzących interesuje czy Jeshua brał udział w świętach biblijnych czy innych wymienionych w Biblii/Tanach:
Uroczystość poświęcenia świątyni ( Chanuka oznacza poświęcenie חנוכה) - Nowy Testament: Ew.Jana 10.22 -24:
To miejsce w Biblii gdzie mowa jest o drzwiach dla owiec, o dobrym pasterzu i czym różni się pasterz od najemnika.
" Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. I przechadzał się Jezus(gr.) [Jeshua -hbr] w świątyni, w przedsionku Salomonowym. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: Jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie." 

w tłumaczeniu interlinearnym polsko-greckim J.10.23 brzmi:
"I przechadzał się __Jezus [JHWH Jest Zbawieniem] w__ świątyni w__ portyku__ Salomona [człowiek pokoju]. "

                                                 ******
Księgi Machabejskie - czy przeczytasz je razem ze mną?
1Księga Machabejska 1:

cdn.

sobota, 26 listopada 2016

Od Sary do Rebeki

Księga Rodzaju = Genesis = Bereszit = 1 Księga Mojżeszowa

Biblia zaczyna się od stworzenia świata, ziemi, życia na ziemi i człowieka. Poznajemy pierwszych ludzi na ziemi - Adama i Ewę, potem ich synów : 
Kaina, który zabija swego rodzonego brata. 
Abla, który zostaje zabity przez Kaina.
Seta.
Noe, potop, przymierze Boga z Noem. Jego synowie : Sem, Cham, Jafet. Wieża Babel, przygody Abrama w Egipcie, uwalnia Lota, spotkanie z Melchisedekiem i przymierze z Abramem.Rodzi się Ismael a potem Izaak. Sodoma i Gomora zostaje zniszczona. Przymierze Boga i Abrahama. 
To w skrócie historie opisane w Torze (Pięcioksiegu Mojzeszowym).
Od Bereszit przez Noach, Lech Lecha i Wajera.
Chaje Sarah znajdziemy w czytaniach 1Mojż.23.1-25.18;


Sara, żona Abrahama, mama Izaaka, kobieta, która doświadczyła macierzyństwa w bardzo późnym wieku (90 lat) dzięki łasce Wiekuistego. Miała jeszcze czas nacieszyć się maleństwem, karmiła piersią - 1Mojż.21.7-8, widziała jak dorasta dziecko. Myślę, że za każdym razem kiedy Abraham i Sara patrzyli na syna widzieli cud Wiekuistego jakiego mogli doświadczać na sobie i przez dalsze dni życia.


Sara żyła 127 lat. Abraham pochował ją "...w jaskini na polu Machpela naprzeciw Mamre, to jest Hebronu w ziemi kanaanejskiej.- 1Mojż.23.19;

1Mojż.24 - Abraham postarzał się i posunął się w latach. 
W czym błogosławił Bóg Abrahamowi? - we wszystkim.-1Mojż.24.1;
Nadszedł czas wyswatania syna Izaaka. Abraham zaprzysiągł najstarszego sługę w domu swoim , by ten poszedł szukać żony dla syna. 
Piękna historia opisana krok za krokiem, działanie za działaniem, kończy się bardzo dobrze, bo Izaak zakochuje się w Rebece, swojej żonie.

1Mojż.25.1-6; - Nie tylko Izaak, syn Abrahama żeni się. Sam Abraham żeni się po raz drugi z kobietą o imieniu Ketura.
Ketura rodzi 6 synów, a potem przychodzą na świat wnuki.
Jak Abraham zabezpieczył swoje dzieci, Izaaka i jego przyrodnie rodzeństwo?
Oddał całe mienie Izaakowi, a synów niewolnic obdarował i wyprawił ich od Izaaka na wschód , do kraju wschodniego.

Abraham dożył 175 lat i synowie jego pochowali go obok Sary.1Mojż.25.7-10;

Izaakowi Bóg błogosławił . Syn Abrahama i Sary zamieszkał przy studni zwanej Studnią Żyjącego, Który mnie widzi. O studni z podobną nazwą napisano w 1Mojż.16.14 (1-16);

Syn Ismael, Abrahama i Hagar, egipcjanki, niewolnicy Sary, żył 137 lat.
Hagar została wypędzona z małym Ismaelem na polecenie Sary i za potwierdzeniem tej decyzji przez Boga.Powód? Pogarda Ismaela wobec Izaaka.(1Mojż.21.8-21);Ismael już wtedy mógł mieć ok.17 lat licząc czas obrzezania, narodzin Izaaka i czas karmienia piersią (ok.2-3 lat).Pogardzała Sarą również sama Hagar od samego poczęcia Ismaela (1Mojż.16.5-6;)
Jak doszło do urodzenia Ismaela? - 1Mojż.16.1-16;

1Mojż.17.1-18; ( Lech Lecha);
Abrahamowi miał 86 lat gdy urodził się Ismael (1Mojż.16.16), a 100 lat kiedy urodził się Izaak.
Kiedy dochodzi do przymierza Boga i Abrama (po przymierzu nazwany jako Abraham) następuje obrzezanie napletka Abrahama jako znak przymierza między Bogiem a Abrahamem. Ma wtedy 99 lat. 1Mojż.17.23-27;
Ismaela również obrzezano i miał wtedy 13 lat.
Tego dnia zostali obrzezani wszyscy mężczyźni domu Abrahama, urodzeni w tym domu i nabyci za pieniądze od cudzoziemców.

Co napisano w Brit Chadasza, Nowym Przymierzu o Sarze?
1P.3.6 - o mężach i żonach.
Sara stała się wzorem żony dla innych żon wierzących. Szanująca swego męża. Gdy kobieta czyni dobrze staje się  niczym córka Sary.Kobieta, która jednocześnie niczym nie daje się nastraszyć . Jest kobietą nieustraszoną, odważną, mocną sercem, towarzyszką męża, jego prawdziwym wsparciem. Pokłada nadzieję w Bogu - 1P.3.5;
 (6) tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. 
(7) Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. 


Dzięki tym słowom widzimy kontynuację życia Sary jako przykład dla kobiet nie tylko jeszcze w czasie nowotestamentowym ale i obecnym. 
Chaje Sara - życie Sary.
Czy możesz być wzorem dla innych? Wzorem życia , postawy ? Wzorem wiary ?

W chrześcijaństwie nie mówi się tak dużo o kobietach Biblii, o Sarze. Nie czuje się bliskości i związku z tą postacią. 
W judaizmie celebruje się wręcz postawy kobiet godnych naśladowania. 

W chrześcijaństwie, w społecznościach chrześcijańskich kiedy zajrzysz głębiej, widać w większości przypadków lekceważenie kobiet ze strony mężczyzn - żon, córek. Młodzi mężczyźni przejmują taką postawę i wprowadzają do swojego życia. Nie dziwne jest potem , ze młodzi są nieuprzejmi w stosunku do swoich matek czy innych kobiet w zborach. 
Mówi sie wręcz głośno, że kobiety nie mają głosu, nie mają prawa wypowiadać się poza wyjątkowymi wyjątkami. A kiedy już jakiś pastor czy kaznodzieja udziela głosu kobiecie to albo przeprasza albo toczy długą przedmowę na temat kobiet. 
Korzenie wiary Izraela, skąd wywodzi się Zbawiciel, odsłaniają ukrywaną prawdę: okazuje się wiele szacunku dla kobiet wiary takich jak np.Sara, o których mowa jest w Torze, w Biblii.
Przez to, tak sobie myślę, okazuje się szacunek innym kobietom. Docenia się właściwą postawę wierzących kobiet.
W zborach protestanckich najczęściej wymienianym imieniem kobiety jest Izebel i przez tę postać głównie patrzy się na kobiety jako manipulatorki, żądne władzy kościelnej, rozwalające zgromadzenia, przeszkody w kościele trudne do usunięcia i nie do ominięcia.
Im bardziej kobiety angażują się w życie zborów tym większe potem zbierają  oskarżenia. Nie mogą mieć swojego zdania , mają siedzieć cicho. A nawet jeśli powie coś w rodzaju  2+2 = 4  będzie posądzana o nauczanie jako zabronione w tych kręgach. Nie może ujawniać zbytnio, że myśli. Szkoda chyba słów. 
Odkrywam Sarę i szacunek dla niej od Izraela.

Posiadanie wiedzy biblijnej przez kobiety jest raczej potępiana głośniej lub ciszej a nawet wyśmiewana. Nie jest to przyjemne. Widać te naleciałości nawet w komentarzach na FB w gronie chrześcijańskim lub po-chrześcijańskim. Jeśli nie okazuje się szacunku wierzącym kobietom to znaczy , że jest problem z szacunkiem do własnej matki a cóż dopiero do teściowej, mamy własnej żony.

W judaizmie odkryłam inne podejście do kobiet w wielu sprawach i byłam bardzo zaskoczona. Pozytywnie. To inny rodzaj szacunku jest skierowany do kobiet. Widać w nich, kobietach, człowieka.


To Rabini uradzili, by uhonorować kobiety w czas Shabbatu i powierzyli kobietom w domach otwieranie szabatu przez zapalanie świec i odmówienie modlitwy. To najważniejszy czas o którym mówi IV Przykazanie.
" (8) Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) ale siódmego dnia jest szabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go. "

W chrześcijaństwie takie gesty oddawania czystego szacunku kobietom nie są raczej możliwe o takim szerokim wymiarze. Jakby kobieta nie mogła być nigdy jak Sara a tylko Izebel, zagrożeniem. 

W czasie szabatu jest również wymieniane imię Sary w trakcie błogosławienia córek przez ojca przy stole szabatowym:
"Oby Bóg uczynił cię jak Sarę, Rebekę,Rachelę, i Leę. 
Oby Haszem Cię błogosławił i strzegł.
Oby Haszem rozświetlił dla Ciebie Swoje oblicze i okazał Ci łaskę.
Oby Haszem zwrócił ku Tobie Swoje oblicze i zesłał Ci pokój."

(źródło - http://the614thcs.com/index.php?id=25,20,0,0,1,0 

Zaczynam powoli coraz bardziej rozumieć ...
Co wiesz o Sarze? 
Hbr.11.11; - kobieta wiary, żona wiary, ufająca Bogu.

Ilu młodych mężczyzn szuka i chce poślubić kobietę wielkiej wiary?
Gdzie jej szukać? 
Kobietę ufającą Najwyższemu i podejmującą wyzwania nie bojąc się, nie ulegając zastraszeniu.
A jednocześnie łagodna, mądra, wspierająca.
Interesujący artykuł o relacjach mężczyzna - kobieta : 
http://chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/kobiety-w-judaizmie/duchowosc-i-kobiecosc/kobiety-i-mezczyzni

kolejny interesujący materiał o małżeństwie, domu, mężczyźnie i kobiecie :
http://chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/kobiety-w-judaizmie/duchowosc-i-kobiecosc/jestem-kobieta

Jedną z ciekawostek jest to, że kobieta przechodząca konwersję na judaizm otrzymuje nowe imię : Sara.
(źródło: http://www.the614thcs.com/40.984.0.0.1.0.phtml 

Potomkowie Sema, syna Noego: (1Mojż.10.1; 10.22-32; 11.10-32) Sara była poganką jako Saraj.
Abraham wywodzi się z pogan jako Abram.
Haszem wybrał Abrahama i zawarł z nim przymierze. 
A Sara urodziła Izaaka, syna Abrahama. 
Sara musiała być kochającą mamą, bo Izaak,  nie mógł znaleźć ukojenia po jej śmierci. Dopiero miłość do Rebeki przyniosła dla niego pocieszenie.
Pozdrawiam życząc zgłębiania Biblii .
Nie nauczam. Czytam i na nowo ciągle odkrywam Biblię, Tanach, Torę, poszukuję wiedzy, przepatruję korzenie wiary, szukam prawdy. Dzielę się spostrzeżeniami.


Wersety o Sarze :

1Mojż.11.27-23.20; 24.67; 25.12; 
Izaj.51.2; 
Rzym.4.19; Hbr.11.11; 1P.3.6 ;

Interesujące rozważania o kobietach w świetle judaizmu  
http://chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/kobiety-w-judaizmie/duchowosc-i-kobiecosc/kobieta-wnetrza-biblii

Kto chce zmierzyć się z pytaniami ?


1. W czym, jakich dziedzinach życia, Bóg Wszechobecny błogosławił Abrahamowi? - Bereszit 24.1; (inaczej ks.Rodzaju 24.1 lub Genesis 24.1 lub 1 Mojż.24.1)

2.Gdzie możesz oglądać dobroć Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba ? - Psalm 27.13;


3. Skąd czerpać wolę do dobrej i sensownej walki w codziennym życiu ? Co pomoże osobom stojącym na rozdrożu zmagać się z bezsiłą i stawiać kolejne kroki ? - Psalm 27.14:(Tehilim 27.14);
a/...b/...c/...


1. Abraham po śmierci swojej żony Sary pojął drugą żonę. Jak było jej na imię? - 1Mojż.25.1;
2. Abraham miał dzieci z małżeństw i z niewolnic.Jak Abraham przed swoją śmiercią zarządził majątkiem zabezpieczając syna Izaaka i inne dzieci ? - 1Mojż.25.1-8;
3. Kto nie zna się na tym, co słuszne ? - Ks.Przysłów 28.5 (inaczej Przyp.Salomona 28.5)

Odpowiedzi szukaj w Twojej wybranej Biblii.
1. Dlaczego Abraham obrzezał swego syna Izaaka ? - 1Mojż.21.4; 17.10-13; 17.12;
2. Sara i Abraham byli już w podeszłym wieku kiedy otrzymali proroctwo, że będą mieli syna. (1Moj.18.10-14); Abraham miał 99 lat kiedy obrzezał się (1Mojż.17.24) i 100 lat gdy urodził mu się syn(1Mojż.21.5); Sara była kobietą ok.90-letnią kiedy urodziła syna Abrahamowi.
Jak myślisz , czy Sara po urodzeniu syna, Izaaka, karmiła piersią w tak podeszłym wieku ? - 1Mojż.21.7-8;
3.Do czego porównuje psalmista spokój własnej duszy?-Psalm 1311. Przez jaki naród będą błogosławione wszystkie narody ziemi i kto tak powiedział? - 1Mojż.18.17-18;(=Ks.Rodzaju, Genesis lub Bereszit)

niedziela, 28 sierpnia 2016

Przestrzegać czy nie przestrzegać?

Postanowiłam co jakiś czas opisywać fragmenty Biblii do wyznaczanych parasz, by odkrywać nowe pokłady ziemi potrzebnej do codziennego życia i nadążyć ze zrozumieniem tego czego jeszcze nie znam. Wiadomo, że tak można przez całe życie i kilka pokoleń...ale i tak ciekawa jestem co odkryję dla siebie.
5Mojż.7.12- 11.25 = Dwarim7.12-11.25;O czym mowa w tym fragmencie? Przygotowanie do wejścia do Ziemi Obiecanej.
5Mojż.7.12 - 8.10;
Podsumowanie: 
Jeśli lud będzie słuchać i przestrzegać praw nadanych od Boga wtedy ten lud zostanie obdarzony błogosławieństwami. Ma się nie lękać liczniejszych wrogów od siebie tylko wykonywać to co nakazuje Haszem. 
Pułapki? 
- nieposłuszeństwo
- bóstwa innych ludów, które są sidłem
- pożądliwość materialna złota i srebra posągów bóstw
- zapominanie o Haszem i cudów jakie Bóg uczynił dla wybranego ludu
- zapominanie o Haszem z powodu życia w bogactwie
Mojżesz przypomina dlaczego i co wydarzało się w ciągu tych 40 lat wędrówki. Przypomina czego Haszem wymaga i jak wygląda urodzajna, piękna ziemia obiecana. 

5Mojż.7.12 - 8.10;
Opisane są błogosławieństwa za słuchanie i przestrzeganie praw. 
Opisane są tutaj liczne  i niesamowite błogosławieństwa.
Ogólnie wiemy, że Bóg błogosławi. A kiedy czytasz kolejno te błogosławieństwa otwiera się serce człowiekowi i wchodzi radość.
Jakiż szczęśliwy musi być ten wybrany lud , który otrzymał takie błogosławieństwa. Czy byłbyś szczęśliwy wiedząc , że Ten, Który Jest dotrzymuje Słowa. Czy byłabym szczęśliwa wiedząc i mając pewność wypełnienia się obietnic i błogosławieństw ?
Wypiszę te obietnice. I one zaistnieją jeśli będzie przestrzegane prawo podane przez Adonaj.
5Mojż.7.12-13
w.12 - Bóg dotrzyma przymierza i obietnicy łaski
w.13 - Bóg będzie Cię miłować
                   będzie Ci błogosławić
                   rozmnoży Cię
                   pobłogosławi Twoje potomstwo
                   pobłogosławi płody Twojej roli
                   pobłogosławi Twoje zboże
                   pobłogosławi Twój moszcz
                   pobłogosławi Twoją oliwę
                   pobłogosławi przychówek twojego bydła
                   pobłogosławi miot twoich trzód na ziemi, którą przysiągł dać                    Twoim ojcom.

Jeśli zaczniesz uprawiać ziemię, zajmiesz się drzewami, obsiejesz pola i rozpoczniesz hodowlę trzody, to będzie Ci się powodziło w tych przedsięwzięciach.
Majątek będzie się pomnażał , nie będzie ginął , nie będzie uszczuplany. Spokojne życie, syte, spokojne , pobłogosławione.
Czy tego nie pragnie wielu ludzi? Niby takie zwyczajne potrzeby. A jak bardzo potrzebne jest w nich błogosławieństwo.

Będzie Cię miłować. Bóg, Twój Święty i Wzniosły Haszem, Bóg, będzie Cię miłować. (5Mojz.7.wers 13)
Czy możesz sobie wyobrazić co wynika z tych słów?
Czy wiesz co to oznacza? 

Jeśli będziesz słuchać praw i przestrzegać ich, te , które podał, On Sprawiedliwy Bóg, wtedy On Cię będzie miłować. To wielka sprawa. Czy nie zadajesz Haszem pytań w sensie: " Czy podoba Ci się moje postępowanie?", "Czy miłujesz mnie?". A może nie wpadło Ci na myśl, że Ktoś tak potężny jak Stwórca może miłować swoje stworzenie np.Ciebie?

I już wydaje się nadto błogosławieństw, ale na tym nie koniec. To dopiero początek.

5Mojż.7.14:
-będziesz najbardziej błogosławionym ludem spośród wszystkich ludów
-nie będzie niepłodnej i niepłodnego ani wśród  ciebie ani wśród Twojego bydła
Czyż siła narodu nie bierze się z rodzin, mocnych rodzin?
Czy bogactwo narodu nie bierze się z obfitości dóbr? Plus mądrość w zarządzaniu.

Czy już nie jest obfitość błogosławieństw ? To dopiero początek. Niewyobrażalny początek.
Pamiętam, kiedy wiele lat temu czytałam o wszelkich błogosławieństwach zastanawiało mnie jak niewiele Bóg wymaga od człowieka a tak wiele dziedzin życia chce obdarzyć rozlewając błogosławieństwo na rodzinę, ród, plemię, naród,kraj.

Jak mało wdzięczności w człowieku za taki wodospad dobra. Jak niewielu dostrzega piękno swego Boga.

Czy kiedykolwiek ktoś przyszedł do Ciebie i powiedział: że kiedy będziesz przestrzegał sprawiedliwych i dobrych zasad to zostaniesz obdarzony dobrem i opieką  ponad miarę czyli otrzymasz tyle dobra do swego życia, czego inni nie doświadczyli . Opiekę, ochronę, powodzenie i wsparcie z gwarancją dobrych, obfitych owoców . I nic nie musisz za to płacić. Tylko bądź sprawiedliwym , przyzwoitym człowiekiem przestrzegających prostych i nieskomplikowanych zasad, ustaw.

Czy państwo, w którym żyjesz, obdarza Cię za poprawne i dobre życie, funkcjonowanie w społeczeństwie , jakąkolwiek nagrodą? Raczej ciesz się z tego, że nie jesteś ukarany.
Nagrodą obywatela jest niekaranie go. Chyba, że w grę wejdzie polityka to obejmie Cię również dodatkowo prześladowanie.

Kiedy przestrzegasz przepisów drogowych to nie zostajesz nagradzany w żaden sposób. Nagrodą dla Ciebie jest nieukaranie Ciebie.

Potężny Bóg nie mówi, że jeśli będziesz przestrzegać Jego prostych zasad to nagrodą dla Ciebie będzie nieukaranie Ciebie przez Niego. 
Za słuchanie i przestrzeganie ustaw nawiedzą Cię ogromne błogosławieństwa nie tylko duchowe ale i materialne w życiu teraźniejszym niezależnie od sytuacji w jakiej znajdzie się kraj . Czy to nie jest godne wdzięczności i podziwu?

Coraz częściej słyszy się takie słowa w polityce, w urzędach, skierowane do ludzi najbiedniejszych: masz prawa ale nie spodziewaj się niczego, nie bądź roszczeniowy. Bogaty raczej bierze prawników i oni dochodzą praw. Urzędnik jeśli może pokazać swą wyższość to przecież pokazuje najsłabszym, bo komu innemu może podskoczyć?
I ten ubogi może być bardzo porządnym człowiekiem, ale nikogo to nie obchodzi.

I całe pocieszenie w tym, że Najwyższego, Haszem, właśnie to obchodzi, przestrzeganie Jego Praw. 
I nieważnie czy jesteś ubogi, bo On rozmnoży wszystko co potrzebne do życia, by Jego lud był mocny i szczęśliwy.
Czy bogaty czy biedny , wszyscy są przed Haszem równi.

5Mojż.7.15:
- Pan oddali od Ciebie wszelką chorobę
- oddali wszelkie zarazy egipskie
- nie dopuści ich do Ciebie, a raczej ześle te zarazy na wszystkich,      
   którzy Ciebie nienawidzą

Czy to nie jest ważne dla Twojego życia? 
Wiele razy słyszałam jak wierzący narzekali, że ich znajomi niewierzący są bogaci, silni, nie muszą o nic się martwic, mają porządne dzieci, jeżdżą na wczasy, wycieczki, mają samochody, powodzenie, nawet nie chorują. Ilu wierzących przez taki obraz wpadało w depresję nie mając sposobu na rozwiązanie swoich problemów.

Oddali wszelką, wszelką chorobę.
Wielu ludzi marzy , by być zdrowym, nie odczuwać więcej bólu, normalnie funkcjonować. To najważniejsze ich pragnienie.
Czy to nie jest ogromnym błogosławieństwem choćby tylko to, żeby choroby trzymały się od nas z daleka włącznie z zarazami ?
I to tylko dzięki temu, że słucha się praw Haszem i przestrzega się tych praw?
Niestety wierzący zamiast przestrzegać wiodą wieloletnie spory , które to mają prawa przestrzegać, a których nie trzeba. Potrafią lekką ręką unieważniać Boże ustawy dając filozoficzne pokrętne wytłumaczenia .
Wierzący między sobą zastanawiają się : jeśli jest 10 przykazań to przestrzegać wszystkich 10 czy tylko 6 a może 8 przykazań (oświadczeń)? W dodatku prześladują siebie wzajemnie, a najczęściej ci co nie przestrzegają całych 10 przykazań prześladują i naśmiewają się z tych, którzy nie odrzucają żadnych ustaw i starają się z całego serca wypełniać je.

Brak koncentracji na słowach, które zawarte są w Biblii. Niektórzy wychodzą z założenia, że najlepiej unieważnić cały Stary Testament , bo do czego jest przydatny?
Zaczniesz czytać to sam się przekonasz do czego jest przydatny.

Kiedy wszyscy wokół chorują a nie chorujesz Ty i Twoja rodzina to zaczyna ludzi zastanawiać. Pamiętam jak pewna wierząca opowiadała, że ma w ogródku drzewko morelowe. Nie dbała o nie specjalnie. A nikt nie miał w okolicy tak zdrowych i obfitych owoców z tych drzewek tylko ta osoba. 
Kiedy u dzieci Haszem dzieje się coś niezwykłego w takim zwykłym życiu to czy nie zastanawiają się sąsiedzi nad  Bogiem, o którym słyszeli ?

Myślę, że ta obfitość błogosławieństw to szczególne wyróżnienie dla wierzących przestrzegających Jego świętych ustaw.

II.

Błogosławieństwa z ochroną.
Nie będziesz służyć bogom innych ludów, posągi bogów spalisz ogniem , by Cię nie usidliły swym złotem czy srebrem, nie przynoś tej obrzydliwości do domu, bo zostaniesz obłożony klątwą. - Dwarim 7.16, 25-26;
Nie bój się liczniejszych ludów od siebie a pamiętaj co Bóg uczynił Egiptowi i jakie cuda uczynił dla Ciebie .-  Dwarim 7.17-18

Podsumowanie: Dwarim 7.21:
"Nie lękaj się ich [licznych ludów]
gdyż Pan, Bóg twój, jest pośród ciebie, 
Bóg wielki i straszny."- 


Kiedy będziesz słuchać i starannie przestrzegać praw swego Boga to jak On  postąpi z wrogimi tobie ludami, wrogimi ludami Izraela ?
Dwarim 7.15 - ześle na tych, którzy Cię nienawidzą , wszelką chorobę i  
                     wszystkie zgubne zarazy  egipskie.
Dwarim 7.16 - pochłoniesz ludy, które Bóg da Tobie
Dwarim.7. 17 - 19 - nie obawiaj się liczniejszych ludów, bo Adonaj uczyni im 
                     to  co faraonowi i Egiptowi.
Dwarim 7.20 - na tych co się ukryli przed Tobą ześle Haszem szerszenie.
Dwarim 7.22 - Adonaj wypędzi narody przed Tobą i wprowadzi w nich 
                     zamieszanie i zostaną wytępieni razem z ich królami.


Pytania podsumowujące:

1. Jakie pułapki pozbawiające błogosławieństwa czyhają na lud wybrany ? (Dwarim 7.12-8.10;)
a/ 5Mojż.7.12; 8.1; 8.6; 8.11;
b/ 5Mojż. 7.16
c/ Dwarim 7.25-26
d/Dwarim.8.2
e/ Dwarim 8.11-14
f/ Dwarim 8.17, 18, 19,20;
==
2. Kiedy będziesz słuchać i starannie przestrzegać praw swego Boga to jak On  postąpi z wrogimi tobie ludami, wrogimi ludami Izraela ?
a/ 5Mojż.7.15
b/ Dwarim 7.16
c/ 5Mojż.7.17-19
d/ 5Mojż. 7.20
e/ Dwarim 7.22

3. Kogo nie powinien się lękać lud wybrany i dlaczego? - 5Mojz.7.21;


5Mojż.8.1-5 - Mojżesz przypomina ludowi wybranemu o jego przeszłości i mówi , by zachować przeszłość w pamięci:
a/ Bóg prowadził 40 lat po pustyni , dlaczego? - Dwarim 8.1-2;
- by ukorzyć
- by doświadczyć
- by poznać co jest w sercu Jego własnosci, Jego ludu
- by poznać czy będą przestrzegać przykazań czy nie będą

b/ dlaczego upokarzał lud, głodził lub karmił manną? - Dwarim 8.3
- aby dać ci znać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim , co wychodzi z ust Haszem

Dwarim 8.6
c/ noga prze 40 lat nie nabrzmiała w czasie wędrówki
d/ odzież nie zniszczała przez lata wędrówki

Mojżesz wspomina o ćwiczeniu człowieka przez Boga - Dwarim 8.5; 

Dwarim 8.16-18;
e/ kto dał siłę do zdobywania bogactwa i dlaczego? - aby potwierdzić przymierze
    - obraca przeciwności i trud doświadczeń ku dobremu
W Hbr.12.4-13;  również czytamy o dyscyplinowaniu człowieka i kogo Bóg nie dyscyplinuje. Nie dyscyplinuje nie swoich dzieci, dzieci nieprawych. (Hbr.12.8)

Jaka będzie ziemia obiecana? - Dwarim 8.7-10;


Podsumowanie: 
Jeśli lud będzie słuchać i przestrzegać praw nadanych od Boga wtedy ten lud zostanie obdarzony błogosławieństwami. Ma się nie lękać liczniejszych wrogów od siebie tylko wykonywać to co nakazuje Haszem. 
Pułapki? 
- nieposłuszeństwo
- bóstwa innych ludów, które są sidłem
- pożądliwość materialna złota i srebra posągów bóstw
- zapominanie o Haszem i cudów jakie Bóg uczynił dla wybranego ludu
- zapominanie o Haszem z powodu życia w bogactwie
Mojżesz przypomina dlaczego i co wydarzało się w ciągu tych 40 lat wędrówki. Przypomina czego Haszem wymaga i jak wygląda urodzajna, piękna ziemia obiecana. 

Jakie to proste i łatwe, możliwe do wykonanie dla każdego człowieka i nawet dziecka. 
Dlaczego tak odstręcza wielu wierzących prawo i ustawy Najwyższego?

Pozdrawiam i życzę mądrości na drodze wiary. Mela

5Mojż.9;
Haszem mówi do Izraela, ze wejdą do Kanaanu i pokonają o wiele większe i potężniejsze od nich narody. Święty Bóg będzie osobiście walczył za swój lud . Powali te ludy i wytępi.
DLACZEGO ?
Czy przez wzgląd na sprawiedliwość i prawość ludu Izraela?
NIE ! Dwarim 9. 4-6 ; Aż 3-krotnie zaznacza Haszem, ze nie przez wzgląd na prawość i sprawiedliwość Izraela dokona się ich zwycięstwo.
Powodem włączenia się Boga do walki z Anakitami jest ich niegodziwość.Drugi powód: dotrzymać słowa Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.

Kilka słów o Anakitach
Anakici - lud , któy zamieszkiwał ziemie Kanaanu przed przybyciem Izraelitów.
Przywódcami Anakitów byli 3 synowie Anaka:
Szeszaj,Achiman, Talmaj - 4Mojż.13.22;Zostali zwyciężeni przez Kaleba - Joz.5.14;
Anakici to lud wielki i rosły - 5Mojż.9.1-2;

Joz.14.15 - mowa tu jest o największym mężu wśród Anakitów, najwiekszy wśród olbrzymów - Arba.
Czy Anakici byli olbrzymami, skąd się wywodzą, co mówi Tora a co legenda, co mówi o olbrzymach judaizm http://www.the614thcs.com/40.266.0.0.1.0.phtml

cdn.