sobota, 31 stycznia 2015

Drzewa Biblijne

Najpierw powstało drzewo czy jego nasiona do wysiewu?  
Opisywać będę przez kilka dni symbolikę niektórych drzew z Biblii dotyczących  tych fragmentów: 2 Mojż.35.1 - 40.38; Salom.12.1-13.25; PNP 4.1-6.12; Mt.7.1 - 29
Historia drzew opisana jest na pierwszych stronach kart Biblii i nie kończy się na ostatnich tej zadziwiającej księgi. Ma swój ciąg dalszy sięgający do wieczności. Pod koniec proroczej Księgi Objawienia czytamy o drzewie żywota ( Obj.22.1-2).
"I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy jego i na obu rzekach brzegach rzeki drzewo żywota , rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów."*

Za kilka dni, czyli już teraz , 3-II-2015 ( 5775 r.), będzie obchodzone Święto Drzew - Tu-Biszwat w Izraelu i różnych miejscach na świecie, w Polsce, tak jak rozsiany jest lud Boży. I byłam zdumiona , jak zwykle, mnogością nowych odkryć. 
Co dziwniejsze - w tym roku czytam Biblię w inny sposób niż poprzednio i nie szukałam tematu, który odpowiadałby drzewom biblijnym. Jakież było moje zdziwienie, kiedy kolejne fragmenty dotykały właśnie tematu drzew , drewna, owoców, ich przydatności,  odniesienia do drogi Zbawienia, zawsze aktualnej drogi człowieka w połączeniu z dniem odpoczynku a ściślej z IV przykazaniem. 
Nie będę tu omawiać wszystkich szczegółów i nie będzie to przekrój przez całą księgę. Rozważanie fragmentów skoncentrowało się  na 4 Prawdach, a nawet ukształtowało w podsumowaniu jedną z nich i myślę najważniejszą: Prawdę o miłości wzajemnej między Oblubieńcem i Oblubienicą. 


Rozważane fragmenty : 2 Mojż.35.1 - 40.38; Salom.12.1-13.25; PNP 4.1-6.12; Mt.7.1 - 29;  Zawartych jest tu wiele tematów , skupiłam się na drzewach. O wiele łatwiej i głębiej zrozumie się to rozważanie jeśli znamy dokładnie symbolikę Przybytku. 


Bóg nigdy nie stworzył czegoś nieużytecznego. Wszystko co stworzył było i jest dobre. Jedynie bezmyślność i złe motywacje człowieka prowadzą do zniszczenia miejsca pobytu czlowieka i jego życia.

Drzewa są błogosławienstwem. Ich przydatność jest bogata i ciągle odkrywana przez naukowców.
Drzewa są lekiem zarówno: liście, soki, gałęzie, kora, korzenie, kwiaty , owoce, nasiona .
Służą jako materiał do budowy domów, wyposażania mieszkań, tworzenia ozdób i narzędzi. Posiadają w sobie zależnie od gatunku : substancje potrzebne do garbowania skór, farbowania tkanin, dodatki do farb artystycznych i in. Bogactwo przydatności.

W drzewach ptaki znajdą schronienie , stołówkę i "porodówkę", żłobki i przedszkola dla dorastających pociech. Drzewa to mieszkania dla różnych gatunków zwierząt większych i tych najmniejszych.


Drzewa są darmowym filtrem powietrza, dzięki nim utrzymywana jest równowaga w przyrodzie. 


Drzewa niosą w sobie życie. I taka również jest symbolika Biblijna.

Drzewo daje cień. 
Może uśmiechniesz się: wielka rzecz, że drzewo daje cień. Docenisz go w upale. Wyobaź sobie, że wędrujesz przez pustynię i nie ma schronienia, chłodu, cienia. Jesteś zmęczony, głodny, spragniony, żar słońca leje się z nieba. I widzisz ogromne, rozłożyste drzewo, na nim soczyste owoce i upragniony cień. Niemożliwe jest, by nie docenić wtedy daru natury.
W Ks.Jonasza widzimy jaką radość przyniósl cień tylko krzewu rycynowego:
"A Pan, Bóg , wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego"*- Jon.4.6;

Drzewo  jest symbolem siły i stabilizacji.
Drzewo - symbol odpoczynku w cieniu Najwyższego.
W czasie trudnej wędrówki życia , gdzie doświadczenia wypalają ślady na Twoim umyśle i ciele. Jak miło jest odpocząć wtedy i zatopić się w przyjemnym i ożywczym spokoju , by nabrać siłę do dalszego życia. Bóg wiedział i dlatego w IV Przykazaniu zaprosił do Shabbatu, świętowania odpoczynku w Jego obecności i przed Nim , razem ze Świętym. 
Może w ekstremalnym czasie Twojego życia pojawi się kruk z porcjami jedzenia dla Ciebie, jak to miało miejsce w pewnej historii biblijnej? Mannę niczym Łaskę otrzymujesz codziennie. W Shabbat masz podwójną jej porcję, chociaż wiemy, że i tak Łaska jest nieskończonym dobrem.

SHABBAT , Święto ODPOCZYNKU  w Bogu , Dzień, który znaczeniem sięga do wieczności , tak trudnej dla zmysłów człowieka do ogarnięcia. 
SHABBAT - czas odpocznienia i wyjatkowych zdarzeń, nauk i cudów.
SHABBAT - czas błogosławieństw dla człowieka i czas błogosławiony. Drzewo daje siebie w całości. Rozważane fragmenty : 2 Mojż.35.1 - 40.38;  (= Exodus, Wyjścia, Szemot)
Salom.12.1-13.25; PNP 4.1-6.12; Mt.7.1 - 29;  


Kiedy pierwszy raz czytałam 2Ks.Mojżeszową byłam zdumiona tym, że nudna, drobiazgowo opisująca wznoszenie jakiegos obiektu księga, znalazła miejsce na świętych kartach. 
Dziś jest ona dla mnie najbardziej interesujacą księgą opisujacą drogę Zbawienia i dzieło Zbawienia, które Bóg przygotował dla człowieka w najdrobniejszych detalach. Zadbał o wszystko. 
Wyposażenie dla Przybytku było wykonane z drzewa akacjowego, Szittim, pokryte złotem np. skrzynia, stoły na chleby pokładne - z drążkami, ołtarz kadzidlany z drążkami, ołtarz całopaleń z drążkami.

Wykonałne były pod kierunkiem Besalela, wnuka Chura z plemienia Judy, który  imiennie powołany został przez Adonai (Pana). ( 2Mojż.35.30 ,34) ; Czy Besalel był aż tak zdolny, że poradziłby sobie z trudną pracą artystyczną złotnika, wszelkim rzemiośle artystycznym, rzeźbiarstwie, hafciarstwie , obmyślaniu wzorów i sporządzaniu wszelkich rzeczy?
Niestety nie. Besalel został wyposażony w te wszelkie umiejętności przez Boga.
"I napełnił go duchem Bożym , mądrością, rozumem, poznaniem, i wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi."
Jednak sam nie poradziłby sobie z tak ogromną pracą. Trzeba było przyuczyć innych ludzi do wykonania powierzonego przez Boga planu wykonania Przybytku. Nie jest to zadanie łatwe i dlatego Adonai
" Dał też mu [Besalelowi] zdolność  nauczania, jemu i Oholiabowi, synowi Achisamacha, z plemienia Dan. Napełnił ich umiejętnością wykonywania wszelkich prac rzemieślniczych..."* - 2Mojż.35.34-35;

Bóg jest Dobry. Zawsze wraz z powierzonym zadaniem da możliwość wykonania planu, przysposobi i wyposaży nie tylko w umiejętności, da odpowiedni materiał do wykonania i ludzi, którzy wspomogą projekt. (1P.5.10)

Drzewo akacjowe.
Twarde, pustynne, niepsujące się drzewo akacjowe, odporne na smagający wiatr, upał, małą ilość wody - symbolizuje Jeshuę - Jezusa Chrystusa jako syna człowieczego, doskonałego człowieka.

Jak wykorzystano drewno w Przybytku? 
Opis znajdziesz w 2 Ks.Mojżeszowej = Exodus, Wyjścia, Szemot w Torze);  Szemot = hebr. שמות

Do BUDOWY PRZYBYTKU: 2Mojż.36.20-38;
"Zrobił też na przybytek deski z drzewa akacjowego i postawił je pionowo. Każda deska miała 10 łokci długości, a półtora łokcia szerokości.(...) 
Dwadzieścia desek zrobił na ścianę południową, na prawo. (...); zrobiono poprzeczki i słupy (2Mojż.(= Exodus, Wyjścia, Szemot)36.20-38);

Deski ustawione pionowo mówią o pojedyńczym wierzącym. Ilość desek mówi o ciele Chrystusowym. Ustawione pionowo mogą symbolizować wiarę człowieka i postawę w życiu, która wskazuje na wartości i prawa Boga. Pion moralności. Pion 10 przykazań. 
Deski musiały być odpowiednio umocowane 2 podstawami ze srebra. 
Srebro w Biblii jest symbolem zbawienia. Podstawą życia wierzącego jest Zbawiciel i dzieło Zbawienia, które sprawia, że nie chwiejemy się , jesteśmy osadzeni we właściwym miejscu i odpowiednim czasie.

Deski były połączone - co może mówić o jedności zgromadzonego ludu Bożego.
Deski powlekane były złotem. 2M.36.34-38; Złoto symbolizuje naturę Boga, piękno, którym przyobleczony zostaje wierzący. 
Ozdobą moją jest Bóg - powiemy. 
"Jesteśmy piękni Twoim pięknem , Panie"
Wszystko co uczynine zostało dla Boga według Jego woli , na Jego chwałę, zostaje przyozdobione pięknem i chwałą. 
Czytamy dalej, że po wykonaniu wszystkiego co składało się na Przybytek Pan nakazał  namaścić olejem namaszczania, poświęcić , by stał się święty. 
"Potem weźmiesz olej namaszczania i namaścisz przybytek i wszystko co w nim jest, i poświęcisz go wraz ze wszystkimi przedmiotami, i będzie święty."* - 2M40.9;
Po wykonaniu wszystkiego  przez Mojżesza " Wtedy obłok zakrył Namiot Zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek."*- 2Mojż.40.34-35; 
"Ilekroć obłok podnosił się w górę nad przybytkiem, wyruszali synowie izraelscy w drogę w ciągu całej swej wędrówki, gdy zaś obłok nie podnosił się nie wyruszali w drogę aż do dnia, gdy znów sie podniósł. Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzien, w nocy zaś w nim był ogień przed oczyma całego domu izraelskiego w ciagu całej ich wędrówki. 2Mojż.40.36-38;

Wierzący przyjmując zbawienie zostaje przyjęty do zgromadzenia zbawionych, przyzdobiony chwałą Boga, namaszczony , poświęcony i oddzielony od świata.
Wtedy stajemy się świątynią, w której zamieszka Bóg i będzie nas prowadzić według Jego woli, właściwą drogą. 
Odpowiednie wersy do powyższych wersów z 1Kor.3.16:
"Czy nie wiecie, , że świątynią Bożą  jesteście i ze Duch Boży mieszka w was?"*oraz 1Kor.6.19-20: "Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest światynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do samych siebie?  Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym."*

Natura ludzka (drzewo akacjowe) wymaga odpowiedniej obróbki stolarza, którym jest Zbawiciel, Jeshua (hbr) - Jezus Chrystus (gr), znający wszystkie tajniki ludzkiej istoty- "...doświadczony we wszystkim , podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu."- Hebr.4.15; 
Pion ozłoconych desek w Przybytku może mówić również o pieśniach pochwalnych i wielbiących Adonai, Boga, który ratuje człowieka. Pion mówi o sile, która sprawia wytrwałość i wierność Bogu przechodząc różne doświadczenia wędrówki na tym świecie ( montowanie  i rozmontowywanie desek w czasie wędrówki ludu Izraela );

POPRZECZKI - wykonane z drzewa akacjowego również pokryte złotem. Poprzeczki te podtrzymywały deski ustawione w pionie. 2Mojż. 36.31-34;

Wierzący są osadzeni w srebrnych podstawach i dodatkowo wzmocnieni poprzeczkami.

SKRZYNIA:
"Następnie zrobił Besalel skrzynie z drzewa akacjowego (...) i zrobił drązki z drzewa akacjowego...":- 2Mojż.(= Exodus, Wyjścia, Szemot )37.1-9;

STÓŁ NA CHLEBY POKŁADNE:
"Zrobił też stół z drzewa akacjowego...i pokrył go szczerym złotem...drążki te zrobił z drzewa akacjowego i pokrył je zlotem."* - 2 Mojż.37.(= Exodus, Wyjścia, Szemot)10-16;

OŁTARZ KADZIDLANY:
2Mojż.37.25 - "Zrobił też ołtarz do spalania kadzidła z drzewa akacjowego..."*
2Mojż.37.28 - "Drążki [ włożone w złote pierścienie ołtarza i na nich nosiło się ołtarz] te zrobił z drzewa akacjowego i pokrył je złotem."* 

OŁTARZ CAŁOPALEŃ:
"Zrobił tez ołtarz całopaleń z drzewa akacjowego...i pokrył je miedzią...drążki z drzewa akacjowego i pokrył je miedzią." - 2Mojż.38.1-7;

DZIEDZINIEC  PRZYBYTKU:
słupy z drzewa akacjowego - 2 Mojż.38.9-20; (= Exodus, Wyjścia, Szemot)

Drewno pokryte złotem symbolizuje ludzką i boską naturę Zbawiciela, HaMashiach Jeszua (hbr) - Jezusa Chrystusa Mesjasza.

Drewno to symbol natury ludzkiej - Jezus jako Syn Człowieczy. 
Złoto - natura Boga.

Drzewo migdałowe i granatu.
W Przybytku użyto kwiatów i owoców drzewa migdałowego oraz drzewa granatu jako wzór do naniesienia ozdób na: 
ŚWIECZNIK - 2Mojż.37.17-24; 
SZATY KAPŁAŃSKIE - płaszcz do efodu: 2Mojż.39.24-26

Drzewo oliwne.
Drzewo oliwne rodzi owoce i z nich tłoczy się oliwę.
2Moj.39.37; 40.9-15; - do namaszczania 

Mojżesz pobłogosławił za wykonaną pracę nad Przybytkiem - 2Mojż.39.43
(= Exodus, Wyjścia, Szemot) " A gdy Mojzesz obejrzał całe dzieło, zobaczył, że zrobili je tak, jak nakazał Pan, tak je zrobili; więc pobłogosławił ich Mojzesz.

Ostatnim zadaniem Mojżesza było wzniesienie Przybytku,  namaszczenie i ustawienie wszystkiego w gotowości według podanych instrukcji. Gdy Mojżesz dokończył dzieła: "Wtedy obłok zakrył Namiot Zgroadzenia, a chwała napełniła przybytek."* - 2 Mojż.40.34-35;


Drzewo jest towarzyszem, przyjacielem człowieka. Z niego jemy, ogrzewamy sie, pijemy, wznosimy budowle, wyposażamy mieszkania, wydobywamy  surowce  potrzebne do codziennego życia, w nim odpoczywamy - i w cieniu, i w mieszkaniu. Jachty, statki - wykonywane były z drewna. Arka Noego .

Przyglądając się budowie przybytku widziy jak bardzo dokładny jest Bóg i z jaką precyzją opisał bydowę przybytku, jego wykonanie .
Kiedy jesteśmy blisko z Bogiem i pójdziemy z glosem powołania, On dokladnie
przygotuje miejsce, czas, sposób wykonania , wyposaży w odpowiednie umiejetności, narzędzia i da wszelkich pomocników. 

Adonai nie wymaga od człowieka rzeczy niemożliwych do zrobienia. Kiedy czytam 2Mojżeszową = Szemot = Ksiegę Wyjścia = nabieram wiary i ufności, że Bóg dba o każdy nawet najdrobniejszy składnik życia. Wszystko ma sens, zawiera naukę, instrukcję i błogosławieństwo. 
Nie ma na świecie zbędnego drzewa, rośliny czy człowieka. Jesteśmy sobie wszyscy potrzebni ze względu na Świętego. Ten, kto szanuje człowieka uszanuje i drzewo, i każde stworzenie na ziemi. 
Ten kto żywi się pogardą do drugiego człowieka będzie wprowadzał zniszczenie w rodzinie, pracy, w środowisku. 

I tak jak myślimy o przyszłości naszych dzieci i wnukow, prapra...dalszych pokoleń, tak każde z pokoleń powinno myśleć o kolejnych posadzonych drzewach , które są i będą błogosławieństwem.

W tradycji Izraela znana jest historia przekazywana z pokolenia na pokolenie o sadzeniu Drzewa Chlebowego , a szczególnie w dniach Święta Bi-szwat. Historia zaczerpnięta z inetrnetu www.the614thcs.com/ :
" Wszyscy powinni znać i pamiętać piękną opowieść o Honi, który pewnego dnia spostrzegł starca sadzącego drzewo chlebowe (karob lub bukser, czyli po polsku tzw. „chleb świętojański”). „Kiedy to drzewo wyda owoce?” zapytał Honi. „Za siedemdziesiąt lat” - odpowiedział staruszek. I Honi zapytał: „Czy oczekujesz, że będziesz żył za siedemdziesiąt lat, aby cieszyć się jego owocami?” A starzec odpowiedział: „Gdy się urodziłem, ten świat był pełen drzew zasadzonych przez moich przodków. I drzewa te rodziły owoce, choć tych, którzy ich zasadzili, nie było już wśród żywych. Więc ja także sadzę drzewa dla moich wnuków i wnuków ich wnuków”. Ta opowieść stanowi dowód, że sadzenie drzew jest jedną z wielu możliwych odpowiedzi na wezwanie idei tikkun olam - doskonalenia, naprawiania świata."

KAROB - szarańczyn strąkowy , ceratonia siliqua,roślina wiecznie zielona -  drzewo karobowe dorasta do 20m,   drzewo dające strąki nazywane są chlebiem świętojańskim a w nim ukryte brązowe , niejadalne małe nasiona. Strąki po zmieleniu smakują jak słodkie kakao. Wypiekom i polewom nadają ciemną barwę. Nie zawiera kofeiny i teobrominy, które mogą wywoływać alergie. Nie zawiera kwasu szczawiowego przeszkadzając wchłanianie wapnia. Tym różni się od kakaowca. O bardzo niskiej zawartości węglowodanów. Zawiera wiele witamin. Stosuje się również do produkcji win i likierów,lodów, słodkich sosów , produktow czekoladopodobnych, itp; do produkcji syropu przeciwkaszlowego.
W piekarnictwie używa sie do wypieku chleba dla cukrzyków, również używa jako mąki bezglutenowej.

Wypalone ziarenka mogą zastąpić kawę.

Owoce karobu, strąki - wyciska sie z nich sok , kaftan, który używa się jako syrop do różnych dodatków. Dawniej karob był źródłem cukru.

E-410 to mączka chleba świętojańskiego, która jest substancją zageszczającą.

Karob ma zastosowanie w kosmetyce, przemyśle spożywczym i papierniczym, cukierniczym.

Niesamowita waga nasion i ciekawostka: nasiona użyte do mierzenia wagi złota , korab stał się jednostką miary KARAT ponieważ jego ziarenka miały stałą wagę i rozmiar : 200 mg. Karat pochodzi od gr.keration = korab;

Z drewna korabu wykonywano w Egipcie łuki .

Strąki podaje się jako pasza dla zwierząt.

Korab = to kopalnia witamin i minerałów;

(info zaczerpnięte o Korabie z Wikipedii i zdrowie.wp.pl; mob-zabrze.pl;  )


Ciekawostka; Drzewo Oliwne osiąga pełna dojrzalość po 35 latach od zasadzenia drzewa. Chociaż owocuje juz po ok.10 latach.

Warto odkrywać z Bogiem nowe tereny w naszym sercu, by umieć dostrzegać ogrom błogosławieństw na świecie. 

cdn.

cdn.
Źródło wiadomosci o korabie : wikipedia; zdrowie.wp.pl; mob-zabrze.pl; 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz