czwartek, 29 stycznia 2015

Szabat dla człowieka

Czytamy w Ez.20.20 o Słowie Boga, które dotarło do Ezechiela:
 "Święćcie moje sabaty [Szabaty]i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem."*


Każdy kto zamyka oczy na Shabbat (szabat), bezcześci Boga

Taka sytuacja miała już miejsce wielokrotnie np.za czasów proroka Ezechiela.
Oto do Ezechiela dociera słowo Pana, Słowo Adonai :
" ... kapłani gwałcą mój zakon i znieważają moje świętości, nie odróżniają świętego od pospolitego i nie pouczają o tym, co nieczyste, a co czyste.
Zamykają swoje oczy przed swoimi sabatami tak, że jestem wśród nich zbezczeszczony."* - Ez.22.26;
W Biblii Warszawskiej: " od Mych szabatów odwracają swe oczy, tak, że jestem wśród nich zelżony."* - Ez.22.26;
Nie spodziewałam się, że ten fragment z księgi Ezechiela tak dobitnie dotyczy również czasów współczesnych.Niektórzy kapłani w wielu denominacjach wymyślają własne przepisy i nie uczą prawdziwego zakonu. Znieważają świętości: Słowo, Prawo, Prawdę, mieszają fałszywe nauki z prawdziwymi. Nie nauczają o tym, co czyste , a co nieczyste według Prawa Bożego. Unieważniają shabbat rozmywając go zastępczymi słowami lub zastepując przekłamaniami. A każdy kto zechciałby obchodzić Shabbat zostanie wykluczony ze społeczności z listem wilczym na plecach.

Jedna z przyczyna łamania Shabbatu:
" ...bezcześcili moje sabaty [Shabbaty], gdyż chodzili za miłymi ich sercu bałwanami."* - Ez.20.16;

O Jezusie (Jeshua) " Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu."* - Mt.12.8;
Czy można uznawać Jezusa za Pana Shabbatu nie uznając jednocześnie Shabbatu ? Czy można przyjąć Shabbat nie przyjmując Jezusa (Jeshua), Pana Shabbatu ?Jezus (Jeshua) : "Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu."* - Mar.2.27-28; Łk.6.5;Przyglądając się bliżej Biblii zauważamy, że wiele ważnych zdarzeń i cudów  dokonało się w Shabbat zarówno w Starym Testamencie ( Tanach) jak i w Nowym Testamencie (Nowym Przymierzu);

Wiele Bożych mądrości spływa tego dnia  w Shabbat na głowy i do serc świętujących , czczących ten dzień.
Wielu cudów można doświadczać tego wyjątkowego dnia. Wiele modlitw jest wysłuchanych w ten wyjątkowy dzień Oblubienicy.

Błogosławiony jesteś Ty Haszem, nasz Bóg, Król świata.
Baruch Ata Adonaj Eloheinu melech haloam.

Życzę Ci, byś doświadczał w swoim życiu żywej Prawdy. Walcz o nią każdego dnia. Nie poprzestawaj na tym co wiesz, bo może okazać się pewnego dnia, że nic nie wiesz. Wykorzystaj dobrze czas , bo poznania nie ma końca. Poznanie, które odświeża, odnawia i napełnia człowieka życiodajną miłością . Otwórz plecak i napełniaj go dobrymi doświadczeniami. Otwórz swoje życie, by oglądać błogosławieństwa Dobrego Boga. Ucz się rozumieć Jego Słowo i oglądać Jego działania. On jest Wierny i zna każdą Twoją myśl, pragnienia i granice wytrzymałości, ciekawość świata. Nikt nie ma tyle do zaoferowania co Adonai, Ten, Który Jest, Który Był i Który Będzie.

Melita

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz