poniedziałek, 7 kwietnia 2014

Bądź gotowy dziś do drogi

Bądź gotowy  do wszelkiego dobrego uczynku.Czy Bóg zbawia dla uczynków sprawiedliwości ? - NIE - to nie powód do zbawienia.

Czy Bóg zbawia, bo jesteś grzeczny ? - NIE dlatego;

Czy Bóg zbawia idealnych i doskonałych, bogatych i sławnych celebrytów ze względu na to, że pomagają innym ludziom ? -  NIE; Bogactwo, sława i perfekcyjność nie są powodem zbawienia.

To jaki jest powód zbawienia ? 
Czy Ty też możesz być zbawiony ? Czy tylko jako idealny człowiek zbawiony będziesz ?
Czy tylko wtedy dostąpisz zbawienia kiedy będziesz podskakiwać na życzenie innych ?

Odpowiedź znajdziesz m.in. w  Nowym Testamencie Biblii w Tyt.3.5-7 :
Bóg " Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, 
lecz dla MIŁOSIERDZIA SWEGO 
lecz dla MIŁOSIERDZIA SWEGO 
lecz dla MIŁOSIERDZIA SWEGO 
lecz dla MIŁOSIERDZIA SWEGO 
lecz dla MIŁOSIERDZIA SWEGO 
lecz dla MIŁOSIERDZIA SWEGO 
przez kąpiel odrodzenia 
oraz 
odnowienie przez Ducha ŚwiętegoKtórego wylał na nas OBFICIE 
przez  Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
abyśmy , usprawiedliwieni łaską jego, 
stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca."Dlaczego więc potrzebne są dobre uczynki ?
Dlaczego trzeba mieć w sobie gotowość do okazywania uprzejmości, cierpliwości, łagodności, dobroci, życzliwości ? Proste: Bo taki jest nasz Bóg, Adonai, Bóg Stworzyciel i powinniśmy umieć naśladować Jego charakter. 

Trudne jest to naśladowanie ? I tak, i nie.
Trudne, bo wymaga to dużo wkładu własnej pracy, by pozbyć się złych nawyków .
Łatwe, bo Bóg pomaga  człowiekowi w jego przemianie, odradza człowieka, obmywa , odnawia Duchem Świętym , by przysposobić lud do dobrego działania. To jeden z wielu cudów, które Bóg czyni w człowieku.

Dobra NOWINA : Bóg zbawia ze względu na Miłosierdzie w Nim , a nie ze względu na uczynki sprawiedliwości człowieka, urodę, intelekt, stanowisko czy siłę mięśni.

To Jego Miłosierdzie sprawia, że mamy możliwość odrodzenia i odnawiania. 

To OBFITOŚĆ wylanego Ducha Świętego przez Jeshua, Jezusa Chrystusa, sprawia w nas ciągłe odnawianie, byśmy usprawiedliwieni zostali łaską Najwyższego.
Cały ten proces zbawienia w Jezusie Chrystusie jest po to, by zyskać prawo dziedziczenia żywota wiecznego.

Być może nie interesują Cię tak poważne tematy.
Być może nie wiesz, że to powinny być bardzo normalne tematy.

Na drodze zbawienia odnajdziesz sens i cel życia, sens Twoich starań , zrozumiesz przyczynę wielu problemów i nauczysz się chodzenia w Bogu.

Pozdrawiam i zachęcam Cię do zgłębiania Biblii, bo tam znajdziesz odpowiedzi na wiele zbłąkanych pytań. Tam odkryjesz , że Bóg jest Żywy i Prawdziwy. 
Tam odkryjesz siebie i swoje ukryte żywe życie .

Krystyna Melita

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz