wtorek, 27 maja 2014

Czy jest sens przestrzegać przykazań

 Powinieneś być światłem a nie szarym zadymionym knotem. W przestrzeganiu przykazań jest sens - Twoje życie nie zakisi się i nie przegrzeje. Dozna nowego i wolnego życia. Jeśli myślisz, że jest inaczej, to oznacza , że najwyższy czas spróbować tej tajemnicy, ukrytej w Jezusie Chrystusie.
Bóg dał przykazania...po prostu: byś pilnie strzegł przykazań Jego. 
Nie po to, by prowadzić filozoficzne i bezsensowe spory, które nic nie wnoszą wartościowego. Nie po to, by schować je do skarpety i udawać, że nie znasz Bożego prawa . Przykazania są po to, byś strzegł prawidłowego wprowadzania Bożego Prawa w swoje codzienne życie. (Psalm 119.4); Po co ci przepalony knot? Szukaj prawdziwego światła i sensu życia w Bogu. Każdy człowiek potrzebuje odświeżenia i odnowienia . Zapraszam do odkrywania sensu podanych przez Boga przykazań.
Dlaczego Najwyższy dał przykazania ?


na podstawie  Psalmu 119.1-4 :

...byś był błogosławionym -ą, a więc uszczęśliwionym przez Boga na różne sposoby niekiedy nieprzewidziane i wykraczające poza ludzkie wyobrażenie 
    ( + 1Kor.2.9) ;

"Błogosławieni ci, (...)którzy postępują według zakonu Pana."*- Ps.119.1;

...byś był błogosławiony, -a - chronionym, prowadzonym przez Niego według Jego pełnej miłości woli. 

"Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego,"*- Ps.119.2;
...byś był błogosławiony,-a , dotykany Bożą łaską, kiedy dostosujesz się do Bożych, pełnych mądrości napomnień .

"Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego,
 Szukają go z całego serca,
Którzy nie czynią krzywdy,
Ale chodzą jego drogami"* -Ps.119.2;
...byś była błogosławiona, kiedy będziesz szukać Boga z całego serca, nie powierzchownie, nie od czasu do czasu, nie na pół-gwizdka, ale z całego serca, szczerze i prawdziwie.

...byś był błogosławiony, bo nie czynisz krzywdy , tylko szanujesz drugiego człowieka, niesiesz w sercu miłosierdzie , litujesz się . Dobroć ma głęboki sens i ogromną wartość przed Bogiem. Dobroć ma wypłacalną nagrodę jeszcze tu w doczesnym życiu. Mądre dobroczynienie  jest drogą Najwyższego. 

...byś był i była błogosławiona, ubogacona, ubogacony, kiedy czynisz dobro, uszczęśliwiasz Boga i ludzi , bo to jest wolą Jego. Drogi Pana są wzniosłe, szlachetne i czyste. Przestrzeganie przykazań chroni Twoje nogi przed zejściem z tej błogosławionej drogi i błądzeniem bo bezkresnych miejscach.

Bóg Najwyższy, Stwórca chce , by każdy człowiek  był Zbawiony czyli uszczęśliwiony Nim, uratowany przed śmiercią, potępieniem, złem, obmyty z brudu .
On obdarowuje Swoją piękną miłością niezależnie od tego kim i jaki jesteś.
On zdejmuje człowiekowi łuski z oczu, byś mógł oglądać Jego wielkie dzieła i te najdrobniejsze, precyzyjne w codziennym życiu.

Oświecenie przez Ducha Bożego jest cudem, którego może doświadczać każde Jego dziecko czyli nowonarodzony człowiek.

Po to są przykazania, byś był błogosławiony i  ubogacony, mógł doświadczać miłości i cudownej  łaski krocząc po Jego drodze. Do tego nie jest potrzebne seminarium, ani specjalna szkoła czy kurs chrześcijański lub studia teologiczne tylko Twój akt woli: 
"...pragnę być dzieckiem Boga Żywego i na nowo narodzić się,  poddać się pod Jego prowadzenie ...Amen."

"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz." - Rzym.10.9;
Ew.Jana 3.21;
Dlaczego Bóg dał nakazy, rozkazy,ustawy człowiekowi ?

Psalm 119.5-10;

...byś nie doznał wstydu.

Kiedy przestrzegasz przykazań Bóg chroni Cię przed pohańbieniem, fałszywymi oskarżeniami, zawstydzeniem , poniżeniem. Odda uciskiem jakim jesteś uciskany. Dlaczego? Bo taka jest Boża sprawiedliwość. Kto Cię poniży, sam zostanie poniżony . Bóg broni swoje dzieci , bo jest Dobrym Ojcem.

Pułapki zła zostają w odpowiednim czasie odkryte .  

Każdy dobry rodzic chroni i broni swoje dzieci. Wiele razy doświadczałam jawnej ochrony i cieszyłam się jak małe dziecko z cudownej , nieograniczonej niczym, Ojcowskiej mądrej miłości , która umie dbać o dziecko i bezpiecznie przeprowadzić przez ciemne doliny, ominąć pułapki, wyprowadzić na wolność.


...byś nauczył się praw Świętego, które są sprawiedliwe i podziękował          szczerym sercem.
...byś nauczył się sprawiedliwości , która doskonale odróżnia dobro od zła, dobrą decyzję od złej, która umie oddzielić plewy od ziarna.


Bóg dał nakazy:
...byś przestrzegał przykazań a przekonasz się , że dzięki temu zachowasz swoje młode życie w czystości. Mając poznanie otrzymasz cierpliwość, opanowanie, mądrość w rozwiązywaniu swoich problemów.

...byś nie odszedł od przykazań. Prawo nie jest dla samego bycia czy pomijania go. Jeśli poprosisz Boga o wytrwałość i wierność Jego drogom, wtedy On, Twój Ojciec, przeprowadzi Cię , przysposabiając, obdarowując darami i obfitymi owocami Ducha Świętego, da zrozumienie spraw zakrytych, udostępni mądrość i poznanie, które ukryte są w Jezusie Chrystusie (Kol.2.3);

"Z całego serca szukam szukam ciebie, [Boże]
Nie daj mi zboczyć od przykazań twoich !"- Psalm 119.10;Bóg daje człowiekowi przykazania, by je człowiek przestrzegał, strzegł i nie odszedł od nich, a w zamian ubłogosławi błogosławieństwami, które przygotował, ochroni, obroni, doda sił, wytrwałości i wszelkim przysposobieniem obdarzy, darami i owocami, które mają znaczenie totalne, wielowymiarowe, nieporównywalne z czymkolwiek na świecie, potężne i dalekosiężne mające w sobie ukrytą moc pokonywania zła, moc ożywiania i budowania.

Po co Bóg dał człowiekowi przykazania ?

...by nauczyć się ich i przechowywać w sercu, bo wtedy nie zgrzeszysz przeciwko Świętemu, nie wejdziesz na niebezpieczną drogę zła ku śmierci.

" W sercu moim przechowuję słowo twoje,
Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie." - Psalm 119.11 ;

Im więcej Słów od Boga przechowasz w swoim sercu, tym będziesz bardziej odporny na pokusy, grzech, fałsz i podstęp.

Im więcej Słów od Boga, im więcej Jego ustaw w Twoim sercu, tym życie staje się łatwiejsze i bardziej proste do ogarnięcia i pojęcia.


Każde Słowo jest mieczem. Im więcej ich w Twoim sercu, tym większym wojownikiem stajesz się i skuteczniejszy jesteś w konfrontacji ze złem, bardziej wyćwiczonym żołnierzem i więcej odwagi mieszka w Twoim sercu. Nie boisz się życia, wychodzisz z depresji, umiesz zapomnieć o bolesnych chwilach, by oddychać pełną piersią mając odbudowane poczucie wartości.
Na różne okazje, różna broń i sposoby wojowania. Staniesz się Goliatem wobec potężnego wroga.

Każde Słowo od Boga jest światłem. Im więcej światła w Twoim sercu, tym lepiej oświetlony jest świat na zewnątrz Ciebie i Twoje życie duchowe, wewnętrznego człowieka. Nie jesteś wtedy ślepcem duchowym, ale masz rozeznanie duchowe, widzisz więcej, jaśniej i dalej.
Ominiesz dołki wykopane pod Tobą, posiądziesz zwinność sarny w beznadziejnej sytuacji, doznasz radości i ukojenia w bardzo trudnym doświadczeniu.

Każde Słowo jest młotem, który kruszy skałę. Im więcej ich w Twoim sercu, tym szybciej zbudujesz dom na skale, tym zręczniej przebijesz się przez warownie zła, ubijesz drogę, dokopiesz się do wody, kopalni złota i srebra, diamentów. To narzędzie buduje, tworzy i rozwija, ratuje.
Dostępne dla każdego człowieka nowonarodzonego. Proste a jak potężne narzędzie - młot , który kruszy skałę. To Słowo Boże niczym młot w skale rzeźbi Twój nowy charakter w Jezusie Chrystusie.
To Słowo Boże przyłożone do skały wypuszcza uzdrawiające wody i nasyca niosąc nowe tchnienie życia .
Każde Słowo od Boga jest miodem i balsamem. Im więcej zapasu miodu i balsamów , tym większa i skuteczniejsza posługa w leczeniu, uzdrawianiu, pocieszaniu. Wiedza jest dla duszy tym, czym słodycz miodu dla podniebienia. Im więcej Słowa od Boga, tym większa wiedza duchowa, tym więcej poznania, rozpoznawania, rozsądzania. Tym więcej łagodności, odpowiednich słów we właściwym czasie. 

Każde Słowo Boże jest życiem wiecznym - które niesie w sobie moc zmartwychwstania, ożywiania, wzbudzania z martwych, nowego narodzenia. Słowo nie wraca  do Boga,  póki nie wypełni Jego woli.


Słowo Boże jest chlebem żywota - żywym pokarmem dla człowieka.
Im więcej chleba, tym więcej siły i zapasu siły nie tylko dla siebie, ale i dla rodziny, społeczności, miejsca, w którym żyjesz.

Słowo Boże jest duchowym napojem, które poi, wzmacnia, nawadnia, rozwijasz się i rozkwitasz, owocujesz , by przechodząc przez doświadczenie popłynęło wino radości.

Dziel się chlebem wiecznym ze światem, mocą Słowa, by inni mogli być wyrwani z bram piekielnych, by doznali oczyszczenia, wzmocnienia, by zostali zbawieni, uratowani, obdarowani darmowymi błogosławieństwami.

Słowo Boże pachnie Chrystusem, wydaje woń Chrystusową. Im więcej Słowa od Boga w Twoim sercu, tym więcej woni Chrystusowej wokół Ciebie, tym więcej słów wypowiadanych w Chrystusie.
Słowo Boże jest Miłością,  buduje, nie krzywdzi. Miłość w Bogu pokonuje wszelkie zło, niedbalstwo, letniość, rutynę, przepaść, bezsens, pustkę, beznadzieję. Miłość czyni życie wartościowym.
Wypełnione serce Słowem Boga, które jest Miłością, wylewa nieustannie ten ożywczy niebiański składnik przemieniając życie i uzdrawiając, napełniając serce innych ludzi nadzieją, mocą i dobroczynieniem, dziękczynieniem i uwielbieniem .O tym wszystkim napisane jest w Biblii, której tak boją się lub nie chcą czytać nawet chrześcijanie.

Tak wiele pięknych słów zawiera ta Święta Księga. Tak wiele gorzkich słów prawdy o człowieku zobaczą Twoje oczy. Tak wiele miłości spływającej do Twojego życia możesz doświadczyć rozważając codziennie chociaż kilka słów z Biblii.

Możesz doświadczyć ogromnej przemiany swojej osoby i rodziny , poznasz niezafałszowana a rzetelną prawdę o sobie, a wszystko ku dobremu dla Ciebie.

W Słowie Bożym, w Biblii, znajdziesz wiele prawd. Słowo Boże jest Prawdą. Im więcej Słowa w Twoim sercu, tym więcej w Tobie ożyje Prawdy, która obdarzy Cię prawdziwą wolnością duchową.

W Słowie od Boga znajdziesz ożywienie, nowe życie, nowe tchnienie, słodycz, lekkość, niewysłowioną radość, pokój przewyższający wszelki rozum pomimo trudnych prób i doświadczeń ...i.....początek całej serii cudów.

Ten, kto boi się czytać Słowa, z niedbalstwa lub gnuśnego lenistwa nie chce rozważać go, sam siebie okrada z miłości, nowego życia, mądrości, radości, dalekowzroczności, spokoju i wielu dobrodziejstw przygotowanych przez Boga.

To tylko kropla w morzu o tym, co mówi Biblia na temat obdarowania człowieka przykazaniami.Błogosławię Cię i pozdrawiam psalmem 119;

To bardzo ożywiający psalm modlitewny.
Owoc granatu w Biblii jest symbolem obfitości duchowej.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz