poniedziałek, 22 września 2014

O Bogu, który stworzył świat i człowieka - Jaki Jest naprawdę ? - Psalm 18

Jest Bogiem Żywym i działającym każdego dnia. Możesz na Nim polegać i w zupełności zaufać.

Psalm 18.18,49,
On ratuje od potężnego nieprzyjaciela.
Ratuje od tych, którzy Cię nienawidzą.
Ratuje od mocniejszych od Ciebie.

Ratuje od zaciekłych nieprzyjaciół.
Przeciwników poniży a Ciebie wyniesie nad nich.
Ratuje od gwałtownych .


Stwórca jest podporą . 
Nawet jeśli zaskoczy Cię wróg w udręce, to On Cię wesprze.
Psalm 18.
Jak mogę nie miłować Boga, który Jest skałą i twierdzą moją.
Jak mogę nie miłować Boga, który chroni mnie i Jest mocą moją.
On trzyma mnie przy życiu. On troszczy się o mnie. Niweczy wszelkie zło. 
Jest stróżem w dzień i w nocy. Strzeże przed podstępnymi i fałszywymi.

Jak mogę nie miłować Boga Izraela, Boga Abrahama, Boga Izaaka , który jest opoką moją i tarczą moją przed pociskami złego. 

"Wołam: Niech będzie Wiekuisty pochwalony. "- Psalm 18.4;

Wiekuisty wybawia od nieprzyjaciół.

W niedoli wołaj o pomoc do Niego.
On wyrwie z więzów otchłani i beznadziei.

Nawet jeśli w gniewie swoim Bóg poruszy ziemię z powodu czynionego zła przez ludzi : Ty, który szukasz u Niego schronienia, nie bój się.

On wyprowadzi Cię na szeroką przestrzeń. 
Da wolność i pozwoli oddychać pełnią oddechu.
(Ps.18.20);

Sprawiedliwy Bóg wynagradza. Ludzie mogą zapomnieć o Tobie. Dzieci zapomną o Twoim poświęceniu. Sąsiedzi nie zauważą Twoich starań. Pracodawca nie doceni pracy. Jednak Bogu nic nie umknie z Twojego życia. Zauważy i doceni , wynagrodzi nagrodą doskonałą.

"Wynagrodził mi Haszem według sprawiedliwości mojej,
Oddał mi według czystości rąk moich (...) 
Według czystości rąk moich przed oczyma jego."* - Psalm 18.21, 25;


Bóg Jest Dobry. Niech nikt nie straszy Cię Bogiem. 
Szukaj sam Prawdę o Nim.


Psalm.18.26-
Jak Wszechmocny obchodzi się z Tobą, który jesteś pobożny ? - ŁASKAWIE 
Jak  Bóg potężny sercem postępuje z Tobą, który nauczyłeś się poprawności i nienaganności na Jego drogach? - On postępuje nienagannie z nienagannym.

Jeśli jesteś szczery i uprzejmy,  Pan Panów będzie z Tobą szczery i uprzejmy.

Psalm 18.28-29:
Bóg Wszechmocny poniża wyniosłych, wybawia pokornych.
Ubogiego nie porzuca.

Jak nie miłować Boga, który oświeca ciemności, zapala pochodnię moją i z Nim przeskoczę mur, rozbiję drużynę, przejdę drogi, wejdę na ścieżki ukryte?

To On opasuje mnie mocą do boju. 
To On wyposaży Cię we wszystko potrzebne do życia.

Nieprzyjaciele uciekną przed Tobą. Przeciwnicy rzuceni będą pod Ciebie.
Ci, którzy Cię nienawidzą, zetrzesz jak proch na wietrze.
Usuniesz jak błoto z ulicy tych, którzy nienawidzą Ciebie  i będziesz bezpieczny ze swoją rodziną. 
Bóg Izraela , Abrahama, Izaaka to sprawi.

"Wiekuisty żyje! Niech będzie błogosławiona skała moja!
Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawiciel!"
- psalm 18.47;


"Przeto będę cię, Panie, wysławiał między narodami
I będę śpiewał imieniu twemu.:* - Psalm 18.50;


"A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego."* - Rzym.15.13;

Jezus: "Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie."* - Ew. J.10.9;

Jezus: "Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie..."*- Ew.J.15.8;

Szukaj Boga Żywego. Szukaj i poznawaj. Nie pozwól nikomu, byś był straszony tym Dobrym Bogiem, który Jest niezmierzoną Miłością i krzywdy nie czyni. Gdzie odnajdziesz Prawdę o Bogu? W Nim samym. On Jest Wszędzie, Wszechobecny, Wszystkowidzący, Wszystkowiedzący i Wszystkosłyszący - wystarczy wołać  do Niego, do Boga, który stworzył świat i człowieka. Działa w każdym miejscu na ziemi. Czy w Twoim domu też ? Tak. Jeśli zaprosisz Go do siebie. Czy działa w miejscu Twojej pracy? Tak, jeśli zaprosisz. Czy Jest z Tobą kiedy idziesz do sklepu ? Tak. Czy wie co myślisz ? Tak. Zna nie tylko każdą Twoją myśl. Zna Twoje zamysły , których sam jeszcze nie znasz i nie odczytałeś. Czy widzi kiedy oszukujesz, kłamiesz ? Tak. Czy widzi, że jesteś szykanowany, poniżany i wykorzystywany? Tak. Zacznij z Nim rozmawiać a może już rozmawiasz. On Cię wesprze. Szukaj Jego sposobów rozwiązywania problemów. Reaguje nawet na westchnienia Twojej duszy. Jak odpowie?
W różny sposób: w myślach Twoich, w sercu, przez Biblię, przez okoliczności, zdarzenia.
Jak rozpoznać Jego głos? On nauczy Cię wszystkiego przez Jego Ducha Świętego. Wołaj do Niego nie tylko w dniu niedoli. 

Nie zasiadaj w gronie szyderców. Trzymaj się od nich z daleka tym bardziej jeśli używają pozornie miłych i pozornie mądrych słów powołując się nawet na Pisma Święte i wiarę w Boga. 

pozdrawiam - Melita


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz