piątek, 19 stycznia 2018

Bo - "idź"

"Bo" - 2Mojż10.1-13.16; Jer.46.13-28; 1 Kor.11.20-34;

To fragment opisujący 3 ostatnie plagi egipskie i czas wyjścia Izraela z Egiptu, pierwsza Pascha i Przaśniki, błogosławieństwo pierworodnych. Bóg Izraela posyła Mojżesza ze zwyczajnym  kijem, by uwolnić niewolony lud izraelski spod ręki Egiptu /Micraim/. Nie tylko zostaje odpłacone zło , które Egipt wyrządził kilku pokoleniom Izraela. Wiele spraw z Egiptem zostaje załatwionych. Ten potężny kraj musi upaść na kolana i utracić swój blask. Wszystko też po to, byśmy na podstawie tej historii umieli wyciągnąć właściwe wnioski do swojego życia i umieli podejmować mądre decyzje w życiu.
                                                    

Plaga Szarańczy

i znów 
idzie laska Mojżesza w ruch
ziemia pociemniała
szarańcza ze wschodu się zleciała
i wszelki owoc
zielony liść
pożerała

faraon zgrzeszył
długo swoją pychą się nie cieszył
prosi o przebaczenie
woła do Boga Izraela o wstawienie

Mojżesz wstawia się do Boga Izraela
plaga się cofnęła
czy faraon pouczenie przyjmuje ?
Ze swoją zatwardziałością serca dobrze się czuje
i kolejnego słowa 
o wypuszczeniu hebrajczyków nie dotrzymuje

prosi się , faraon, prosi 
o większe plagi,
ale nie Izraelowi szkodzi,
tylko swój własny egipski naród 
decyzjami złymi w serce ich godzi

ileż to razy zastanawiasz się nad swoją upartością
nad niepotrzebną w twoim życiu złością
przypatrz się faraonowi
co sam ze sobą zrobił

/ Bo 10.1-20 - opis plago szarańczy - 2Mojz.10.1-20 -inaczej Exodus lub Ks.Wyjścia/

Plaga ciemnościPlaga ciemności 
nie mogła pochłonąć faraona chciwości
toczył z Bogiem Izraela grę
raz mówił : tak, 
za chwilę mówił : nie
zatracił wszelki lęk
puszył się i wynosił
sprzeciwów nie znosił
straszył Mojżesza śmiercią
odnosił się z obrzydzeniem do niego 
 i niechęcią
nie wierzył w bliski swój koniec
wszystkie plagi miał za nic
co się ukorzył
to głupotą potem dołożył


o co prosił się faraon?
o kolejną i ostatnią już plagę
decydującą walkę
która ocalenie i wolność hebrajczykom przyniosła 
a egiptowi upokorzenie i śmierć zaniosła

czy my też w naszym życiu 
 tragi-zabawnie 
do poważnych spraw z Bogiem się nie odnosimy?
Raz mówimy : tak, a za chwilę :nie
w jednej sprawie
różne zdania
to się puszymy 
nad innych wynosimy
zachowujemy się jak faraon
chociaż takiego nakazu nigdzie nie ma,
by być w życiu jak on
ten egipski
faraon

/ Bo 10.21-29 = 2Mojz.10.21-29/

Pytania:

1. Czy po tylu strasznych plagach znienawidzono Izraela i Mojżesza? =
Bo 11.3
/2Mojż.11.3 , Exodus 11.3/
2. Jakiego sądu dokonał Bóg Izraela w noc plagi śmierci pierworodnych zarówno ludzi jak i bydła ? 
- Bo 12.12;
2Mojz.12.12;
Exodus 12.12;

3. Jak nazywa się święto, czas wyznaczony , by na wieki obchodzić ten pamiętny dzień wyprowadzenia Izraela z Egiptu, gdzie w czasie plagi pierworodnych szczególnie chroniony był Izrael pod krwią baranka bez skazy?

Bo.12.13-28;
2Mojz.12.13-28;

4. Ilu mężów izraelskich pieszych wyszło w pamiętną noc wyjścia z Egiptu po wielu plagach? - 
Bo.12.37;

5. Ile lat Izraelici przebywali w Egipcie? -  Bo 12.40;

6. Izrael obchodzi do dziś czas czuwania na pamiątkę bezpiecznego wyjścia z Egiptu.  Kto czuwał tej nocy kiedy Izrael opuszczał Egipt? 

Bo 12.41-42;

7. Kto mógł obchodzić Paschę, spożywać ofiarę paschalną wg ustawy paschalnej ustanowionej przez Boga izraela? - Bo 12.43-51;

Bo 13;1-16;


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz