sobota, 6 stycznia 2018

Szemot = imiona i kolejny ratunek przed zagładą

Szemot 1.1-6.1; /inaczej 2 Mojż. lub Księga Rodzaju lub Exodus)
Izaj.27.6- 28.13; 29.22-23;
Dzieje Apostolskie 7
I ponownie skazanych na zagładę Bóg chroni w niezwykły sposób. Przykład:  Mojżesz. Faraon wydaje rozkaz uśmiercania nowonarodzonych  chłopców hebrajskich. Jednak małego Mojżesza ratuje w niezwyczajnych okolicznościach .
Z samego gniazda faraona wyszedł rozkaz zabijania chłopców hebrajskich i z samego gniazda faraona wyszedł rozkaz ocalenia tego hbr chlopca. Mało tego. matka Mojżesza dostała wynagrodzenie za wykarmienie własnego syna. Syn wytracenia stał się synem córki faraona, wnukiem faraona. -Szemot 1.1-2.10;
Można powiedzieć, że czas zagłady ominął tego, który miał wyprowadzić całego Izraela z ziemi Egipskiej i wyrwać Izraela zagładzie przez Egipt. 
Ilu chłopców hebrajskich wymordował władca Egiptu od dnia wydania rozkazu aż do dnia wyprowadzenia Izraela z nieprzyjaznej ziemi ? Może dlatego, że faraon zabijał pierworodnych Izraela,męskich potomków, Bóg postanowił wydać wyrok na pierworodnych Egiptu ? 

Zastanowiło mnie: rozkaz faraona brzmiał : "
"Każdego chłopca , który się urodzi u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu..." - Szemot 1.22 (1Mojż.1.22);
Co robi matka Mojżesza po 3 miesiącach od jego narodzin? - wrzuca go do Nilu sama ale w inny sposób, jakby układa go na Nilu : 
" A gdy nie mogła ukrywać go dłużej , sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka aby wiedzieć, co się z nim stanie." - 1Mojż.2.3-4; Jak wielkie zaufanie musiała pokładać w Bogu Izraela posuwając się do tak ryzykownego kroku.

Jaka rozpacz musiała towarzyszyć kobietom Izraelskim w czasie wykonywania tego srogiego, nieludzkiego rozkazu faraona?
Jak wielki stres, niepokój , musiał towarzyszyć kobietom w czasie ciąży w tamtym czasie? 
Czas porodu mógł oznaczać wesele lub tragedię, żałobę.

Czy kobiety Izraelskie przemycały, chowały chłopców, jak je chroniły? Jak sroga musiała być kara dla rodziców za ukrywanie takiego dziecka?

Czy robiono "naloty" na domy,by sprawdzać płeć w pieluszkach
nowonarodzonego dziecka?

Niewyobrażalny koszmar kobiet Izraelskich. 

Tak myślę , że dziś współczesny świat, źli ludzie, wymyślają coraz to nowe sposoby zagłady dzieci. Nie tylko w łonie matki, ale kiedy już urodzą się. W każdym wieku czyha zło na życie ludzi. A swoją biernością / brakiem wiedzy również/ przyczyniamy się do wzmacniania tego procederu. 

Wierzący powinni bronić życia i zdrowia w każdy możliwy sposób. I Tora, Tanach, Biblia, daje taką podstawową ochronę życia, wejrzenie w Prawdę życia. Rozważając jej karty zaczynamy rozumieć sens życia, cel zła, widzimy ochronę i korzystamy z niej na różne sposoby.

Współczesny czas ciąży i porodu a potem wychowywania dzieci / coraz częstsze wydzieranie dzieci rodzicom/ budzi w kobietach lęk. Takie zastraszanie również tworzy atmosferę lęku przed zajściem w ciążę.  Coraz częściej słyszę od kobiet, które już odchowały swoje pociechy, że teraz nie zdobyłyby się na urodzenie dzieci. Kobiety współcześnie są bardzo obciążone ryzykiem zdrowej ciąży i wychowania dzieci .


Ród  Lewiego w skrócie dla przypomnienia: 
Rodzice Mojżesza oboje pochodzą z rodu Lewiego - Szemot 2.1-2; 
Są potomkami Abrahama i Sary,Izaaka i Rebeki, Jakuba i Lei. Kiedy Lea urodziła Lewiego wypowiedziała słowa wg tłum.bryt: ""Teraz wreszcie mój mąż przywiąże się do mnie , bo urodziłam mu trzech synów."/1Mojż.29.34/;

Co przepowiada Jakub/Izrael Symeonowi i Lewiemu? - 1Mojz.49.5-7; 
Mówi o ich gwałtownym charakterze, srogiej zapalczywości  i złej skłonności kiedy okaleczyli w swawoli woły. Przepowiada im rozdzielenie i rozproszenie ich w Izraelu.

Lewi i Symeon podstępem zemścili się na mieszkańcach Sychemu za zgwałcenie ich siostry Diny, mordujac mężczyzn , króla Sychemu Chamora, chiwwitę oraz jego syna Sychema. Uprowadzili kobiety i dzieci do niewoli, złupiono mienie, trzodę , bydło,  osły /ważny środek transportu/, to co  było na polu i w mieście.   - 1Mojż.34;

Lewi to jeden z braci Jakuba , który chciał zabić Józefa, brata swego, umiłowanego  syna swego ojca Jakuba i Racheli-drugiej żony Jakuba. Józef to ich pierwszy syn. Rachela wypowiedziała takie słowa gdy urodziła Józefa :
1Mojż.30.23-24 /Bereszit/ - " Zdjął Bóg hańbę moją. I nazwała go Józef , mówiąc: oby Adonaj dodał mi jeszcze jednego syna."

W czasie głodu Lewi dwukrotnie wyrusza z braćmi po zboże do Egiptu. - 1Mojż.42.1-47.12;

Synami Lewiego byli: Gerszon, Kehat i Merari. /1Mojż.46.11/ Bereszit.


c.d.n.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz