piątek, 3 października 2014

Kwaśna wspinaczka

Kwas w Biblii jest symbolem obłudy. Kwaśna wspinaczka to nic innego jak zdobywanie szczytów własnych możliwości ogromnym wysiłkiem, niebezpiecznie ryzykując , której droga prowadzi przez obłudę, spory, fałsz i przemoc. Kiedy człowiek budzi się pewnego dnia po wielu latach ślepego autoeksperymentu widzi, że przeszedł autooperację na żywym organizmie . I tak naprawdę doświadczył autoprzemocy, autoobłudy . Sam siebie wypychał kłamstwami, by zdobyć kolejny dzień pracując na autosukces. Wydawało się , że załapał słońce w swoje objęcia i zapragnął zdobyć linę, na której słońce to było zawieszone. Smutne przebudzenie z cytryną w ręku otworzyło oczy, bo chciał zdobyć niemożliwe: wszechświat. 
Idąc drogą ułudy zdobywasz ułudę. 
Okłamując innych, manipulując ludźmi,  karmisz sam siebie zatrutym pokarmem obłudy. 

Buduj życie na Prawdzie i prawdziwym fundamencie. Nie ulegaj fantazjom lub czczym filozofiom. Nawet modląc się bądź zawsze szczery przed Bogiem.
" A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy..."* - Mat.6.5;

Życzę przaśnego życia czyli bez kwasu przemocy, kłótni, kłamstwa, obłudy i chciwości, wypełnionego prawdą, spokojem, łagodnością, dobrem , miłością i życzliwością. 

W ogromnym skrócie nawiążę tematem do Starego Testamentu :

Maca (hebr. מצה) – chleb przaśny, przaśniki - to chleb bez zakwasu robiony tylko z mąki i wody, upieczony w piecu. Maca jest symbolem wolności duchowej i nowego życia w prawdzie , bez obłudy, manipulacji, przemocy, wypełnione pokojem i dobrym życiem.

Święto Przaśników jest świętem upamiętniającym wyjście Izraela z Egiptu. ( 2 Mojż.12 - Exodus)

Chamec - to chleb robiony na zakwasie i symbolizuje Egipt, zniewolenie, przemoc, świat. Zakwas to symbol fermentacji, rozpoczęty proces psucia. Kiedy mąkę zmieszamy z wodą wtedy proces fermentacji rusza po 18 minucie od ich połączenia.

Gdy młodzi ludzie pobierają się po jakimś czasie, do ich związku , mam nadzieję, że nie po 18 minutach jak w to ma miejsce w zaczynie mąki i wody na chleb , wkrada się ferment : sprzeczki, kłótnie przeradzające się czasami w awantury. Potrzebny jest czas przaśny, czas oczyszczenia z tego kwasu, by odnowić relacje i nastał spokój, zgoda i wzajemne dobre uczucia.
2Mojż.12.15 - "Przez siedem dni będziecie jeść przaśniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych..."* Zgodne i odnowione relacje są wtedy kiedy usunie się kwas, fałsz, obłudę, chciwość, zazdrość, niesprawiedliwość, szyderstwo.

Jezus (gr), Jeshua (hbr): "Ja jestem chlebem żywym..."*- Ew.J.6.51
Jezus: "Ja jestem chlebem żywota " - Ew.J.6.48
"Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Wiekuisty:
Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!"*- Psalm 34.9;

Kiedy stawiamy sobie cel w życiu nie usuwając kwasu i nie pozbywając się go, będziemy pod koniec tej smutnej wędrówki wyczerpani, zatruci , pozbawieni głębokiej radości, "spłyceni" i "nadżarci" zębem czasu. Będzie czegoś brakowało - tego prawdziwego smaku słodkości życia.I jeszcze raz : Życzę przaśnego życia czyli bez kwasu przemocy, kłótni, kłamstwa, obłudy i chciwości, wypełnionego prawdą, spokojem, łagodnością, dobrem , miłością i życzliwością. 

Melita


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz