sobota, 22 listopada 2014

Skarb przemienia swym istnieniem tego, który go odnalazł - JEHOSZUA _ JEZUS

Czy jesteś igłą kompasu, która z natury ma zamieszczony w sobie kod pieczęci ustawionej  na Prawdę i nie pozwala odchylać się w innym kierunku ? Nieustannie poszukuj skarbu i nie daj się uśpić. Za każdym odkryciem będziesz przemieniany i doświadczysz nieopisanego ożywiania i rozkoszowania się Bogiem.
Zadawaj ciągle pytania i odpowiedzi przyjdą. Zastanawiało mnie przez wiele lat dlaczego imię Mesjasza Zbawiciela wymawia się w różny sposób. W Polsce: Jezus ; Czechy : Ježíš ; ukraiński :Ісус ;francuski: Jésus - niby podobnie pisze się ale wymawia już zupełnie inaczej. 


Zapytaj się chrześcijan o imię, imiona ich Boga? Nie wiedzą . Zapytaj się o oryginalne imię swego Zbawiciela? Nie znają. Nie jest używane w miejscach , gdzie wychwala się i wywyższa Jego osobę. 
Zapytaj się o oryginalne imię hebrajskie matki Jezusa?
Imię Zbawiciela umieszcza się w społecznościach chrześcijańskich  jak lampę pod korcem. Zakopuje ten skarb głęboko pod ziemią. Podobnie dzieje się z imieniem Boga, który stworzył niebo i ziemię, wszelkie życie. 


Jakie imię nadał Bóg Zbawicielowi ? Kiedy Mesjasz powróci w chwale, jakiego imienia użyje - nadanego przez ludzi czy przez Boga ?

Każde kolejne odkrycie Prawdy oświeci ukryte zakamarki poznania.

Skarb przemienia swym istnieniem tego, który go odnalazł.

"Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytetgo w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył, i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje ona rolę. "- Mt.12.45;

"Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją." - Mt. 12.46;

Wysłuchaj MELECH HAKAVOD ~ KING OF GLORY [Tehilim/Psalm 24:7-10]  Micha'el Eliyahu Ben David"Podnieście , bramy, wierzchy wasze, 
I podnieście sie, bramy prastare, 
Aby wszedł Król chwały !
Któż jest tym Królem chwały ? 
Pan silny i potężny, Pan potężny w boju.
Podnieście, bramy, wierzchy wasze
I podnieście się, bramy prastare
Aby wszedł Król chwały!
Któż jest tym Królem chwały ? 
Pan Zastępów ! On jest Królem chwały !"* 
(z Biblii Mesjańskiej - Psalm 24.7-10)

Pozdrawiam z wędrówek w poszukiwaniu skarbów serca. Melita.

Dziekuję Micha'el Eliyahu Ben David za zgodę na umieszczenie jego utworu video na tej stronie bloga :

MELECH HAKAVOD ~ KING OF GLORY [Tehilim/Psalm 24:7-10]

Niech Bóg błogosławi każdy jego dzień i prowadzi w zwycięstwie dla chwały Adonai.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz