piątek, 5 grudnia 2014

IV Przykazanie jest zaproszeniem

10 przykazań (sprawdź dokładnie ich treść z oryginałem w Biblii) obdarza człowieka radosną i prawdziwą wolnością. Te święte Prawa , odkryte na nowo , wniosą błogosławieństwo do Twojego życia. Nakarmią, wzmocnią , ochronią i poprowadzą. ( 2Mojż.20.1-17; 5 Mojż.5.1-21 )(Księga Wyjścia 20.1-17; Księga Powtórzonego Prawa 5.1-21);
Zanim wszystkie przykazania  nie zostaną "obrane" z okrywającej je tajemnicy nie możesz mówić o pełni radości. Kiedy wszystkie 10 przykazań odkryjesz w praktyczny sposób ( nie mów w pośpiechu, że znasz je wszystkie, sprawdź z Biblią), doświadczysz rozkoszowania się Bogiem, o którym słyszysz, o którym czytasz, do którego chciałbyś się zbliżyć , za którym idziesz, którego poszukujesz, którego poznajesz . 


Jak odmówić Królowi, kiedy zaprasza Cię na ucztę ? Jak schować pod korcem Jego światło? Jak ukryć radość, której udziela ? To niemożliwe, jeśli za Nim podążasz.


IV przykazanie o Szabacie jest zaproszeniem na wesele radości , by razem świętować. Jeśli poczujesz tęsknotę za Bogiem, być może otworzy drzwi przed Tobą i zaprosi do wspólnej uczty.
Kto ma uszy , niech słucha. Kto ma oczy, niech ogląda. 
( 2 Mojż.20.8-11 = Ks.Wyjścia.20.8-11 ) Izaj.58.13-14;Mt.22.34-40; Mar.2.27-28; 


Melita

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz