wtorek, 13 stycznia 2015

Słowa niosą życie lub okradają z błogosławieństw

Wypowiadane dobre, budujące słowa są potrzebne , bo w razie potrzeby słuchającym przyniosą błogosławieństwo. 

Sprawdź w Ef.4.29;

Wypowiedziane dobre Słowo zostaje przywrócone do życia we właściwym czasie.Ef.4.29;
Niech nie wychodzi z waszych ust:
- nieprzyzwoite słowo  

"Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli jak odpowiadać każdemu."
Poznawaj miłość Jeshua (gr.Chrystusową) i oddawaj chwałę Bogu. - Ef.3.14-21; 


 Ef.4.31:
Usuń wraz ze złością, goryczą, zapalczywością i gniewem:
- krzyk
- złorzeczenie
Postępujcie jako dzieci światłości - Ef.5.8; Ef.4.25; Kol.3.8;
Odrzuć kłamstwo, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust twoich ;

- mów prawdę
- mów prawdę o niezgłębionym bogactwie  Jeshua  Chrystusowym - Ef.3.8;Ef.5.3-4: Kol.3.5;
Nie wymieniaj się , bo nie przystoi :
- bezwstydem
- błazeńską mową
- nieprzyzwoitymi żartami
- nie dokarmiaj wszeteczeństwa, nieczystości, lubieżności, nie wzmacniaj złej pożądliwości i chciwości, która jest bałwochwalstwem. 
Wypowiadaj Bogu dziękczynienie. Ef.5.6-7 :  Kol.2.4-8;
Niech nie zwiodą Cię:
- puste słowa, bo staniesz się nieposłuszny 
-  rzekomo słuszne wywody i filozofia, czcze urojenia oparte na podaniach ludzkich i na żywiołach świata;
- nie stań się wspólnikiem zwodzących  pustosłowiem : słowami bez pokrycia, wartości i miłości, które są miedzią brzęczącą.
- nie postępuj w próżności umysłu - Ef.4.17;

"Dochodźcie tego, co jest miłe Panu" - Ef.5.10;
"Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie."* Kol.2.7;


Odrzuć z serca, umysłu i warg słowa nieprzyzwoite, puste, błazeńskie , nieprzystojne, złorzeczenie, krzyk, kłamstwa, bluźnierstwa, bezwstyd, próżność.
Przyjmij i wprowadzaj w życie: serdeczne współczucie , dobroć,  pokorę,  łagodność,  cierpliwość,  przebaczenie,  miłość,  czujnosć z dziękczynieniem, wytrwałość, mowę uprzejmą, poznanie, głoszenie tajemnicy.

Słowo  Yeshua HaMashiach :" Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie [zachęcajcie] jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu Adonai w sercach waszych.
I wszystko , cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu."*- Kol.3.16-17;Pozdrawiam i życzę zdrowia.


Nie oszczędzaj na mówieniu prawdziwych, uprzejmych, mądrych i dobrych słów. One niosą błogosławieństwo.


Pozdrawiam . Melita

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz