piątek, 24 kwietnia 2015

Wierny

Dobrze jest dziękować Bogu 
i... obwieszczać... w nocy wierność Twoją , Panie.

- por.psalm 92.1-2;


Bóg jest bogaty w łaskę wierność.
- por. 2Mojż.34.6;


Nie lękaj się. 
Wierność Adonaj, Pana, jest większa od Ciebie, 
sięga obłoków.
- por.Psalm 36.6;


Panie, wierność Twoja niech mnie strzeże. 
- por.psalm 40.12;


Lży Ciebie gnębiciel?
Bóg wybawi, ześle pomoc, łaskę 
i wierność,
-por.psalm.57.4;


Shabbat Shalom


Bóg pociesza.
Dziękować Ci będę na harfie za wierność Twoją,
Boże mój, Adonaj, Elohim;
Będę Ci grał na cytrze, 
Święty Izraela,
Kadosh.
-por.psalm 71.22


Czy wierność człowieka ma sens?
Adonaj , Pan, nagradza każdego za jego wierność. 
słowa Dawida -por.1Sam.26.23;


"Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju 
i dbaj o wierność!"
- psalm 37.4;

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz