poniedziałek, 27 lipca 2015

O policzkowaniu w Biblii - zaszczyt czy manipulacja

Przedstawię kilka historii o policzkach i policzkowaniu, by każdy sam mógł porównać fragmenty, rozważyć i rozsądzić ten temat. Nadużywanie i manipulowanie słowami z Biblii przechodziło i czasami przechodzi jeszcze w naszych czasach swoiste apogeum pomieszania. Wielu przez niewłaściwe zrozumienie słów staje się niepostrzeżenie niewolnikiem drugiego człowieka.
Sztandarowy werset, który wykorzystuje się niekiedy niewłaściwie, a nawet można powiedzieć: tłumaczy się tym wersem w skrajnych przypadkach zapędy sadystyczne.
Słowa Zbawiciela w Mt.5.39 niosą wiele ukrytej mądrości , jednak trzeba ją zgłębić , by prawidłowo zrozumieć i stosować:
 " A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli kto uderzy Cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi."
Kiedyś słyszałam zza kazalnicy żywiołowy dodatek do tych słów: " jeśli ktoś traktuje Cię jak ścierkę, to stań się ścierką. Jeśli ktoś traktuje Cię jak wycieraczkę, to stań się wycieraczką. A jeśli ktoś traktuje Cię jak chusteczkę do smarkania, to stań się taką chusteczką i niech smarczą." 
Bądź chusteczką do smarkania . ????????????.  Niewiarygodna manipulacja. Matrix. Nigdzie Słowo w Biblii nie mówi: bądź nikim. 
Zachęcam do rozważań Biblii, każdy sam przed Bogiem, by nie wpaść w sidła absurdu i nie stać się ofiarą przekłamań i manipulacji.
Takie nawoływania autorytetów, ciągle powtarzane bez prawidłowej wykładni i zrozumienia, mogą doprowadzić do stanu utraty własnej woli. Nawet osoby obeznane ze Słowem, tzw."mocne w Bogu", mogą stać się ofiarami destrukcyjnej tzw. podwójnej manipulacji, z której człowiek podnosi się przez całe lata, by móc normalnie funkcjonować.

Bóg jest miłością i nigdzie nie nakazuje wierzącym , by jeden drugiego celowo policzkował, poniżał, "hartował" niesprawiedliwością. 
NIGDY CZŁOWIEK MIŁUJĄCY I SZANUJĄCY BOGA NIE BĘDZIE CIĘ POLICZKOWAĆ I PONIŻAĆ. Policzkowanie dla policzkowania? Poniżanie dla uniżania? 
W Rzym.12.10 napisane jest:
"Wyprzedzajcie się wzajemnie  (WZAJEMNIE!) w okazywaniu szacunku."
Jeśli masz przyjąć policzek z ręki przyjaciela lub wroga , to Bóg da Ci rozeznanie duchowe jak masz postąpić: nadstawić drugi policzek lub nie nadstawić. 
Ale ciągłe okładanie ludzi plaskaczami w gronie wierzących i gorliwych wierzących, poniżanie, upokarzanie, deptanie ich godności, wykorzystywanie wersetów o policzkowaniu , by manipulować mniejszym lub większym tłumem ludzi dla trzymania dyscypliny w danej organizacji , zakrawa na czarną komedię. Nie wiadomo czy płakać czy śmiać się. Na pewno trzeba się leczyć po takiej przygodzie i oddać na leczenie tych, którzy zawodowo otumaniają ludzi dla własnego, obrzydliwego zysku.
Każdy ma rozum i niech każdy sam bada Biblię/Tanach, wersety, kontekst, historie biblijne. Szukaj sam wiedzy na tematy, które interesują Cię. Szukaj wiedzy w różnych źródłach i wysłuchaj różne poglądy na dany temat.

Bóg nikim nie gardzi. Job 36.5 :
"Oto Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi; potężny siłą i sercem."
"Oto Bóg jest wzniosły  w swym działaniu, gdzież jest taki wychowawca jak On?"- Job 36.22;

On jest WZNIOSŁY  W SWYM DZIAŁANIU.  Jest NIEPOSPOLITY. Ma nadzwyczajne sposoby wychowywania człowieka, kształtowania charakteru.
Nie polega ten proces na nieustannym policzkowaniu człowieka i poniżaniu go przez całe marne życie oraz nakazie bezwolnego przyjmowania perfidnego zła na swoje barki . 
Taką zasadę przemocy w wychowywaniu wymyślił chciwy, perfidny , zły człowiek, by napawać się krzywdą i bólem innych.
W Biblii jest ukazanych tylko kilka wyjątkowych historii policzkowania i to nie dlatego, że Bóg chciał, by ludzie poniżali jeden drugiego. To obraz zła, które istnieje między ludźmi, którzy nie potrafią zrezygnować ze stosowania zła przeciw drugiemu człowiekowi, a nawet przeciw samemu Bogu.
To historia min. czasu ukrzyżowania Jeshuy (hbr), Jezusa, kiedy jest bity po głowie, poniżany słowami, wyśmiewany, wyszydzany, policzkowany, poddawany torturom. To robi człowiek: niszczy, zabija, poniża bez powodu w imię ludzkich, wymyślonych zasad. ( Mt.26.57-56)
"...pluli na jego oblicze i policzkowali go [Jezusa, Jeshuę Mesjasza], a drudzy bili go pięściami..."- Mt.26.67;
"...starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Związali go więc (...) " - Mt.27.1-2;
" a żołnierze ... naśmiewali się z niego ...i plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie." - Mt.27.27,28,30;

"A niektórzy zaczęli  na niego pluć i zakrywać jego oblicze, i policzkować go, i mówić : Prorokuj! Słudzy też bili go po twarzy." - Mar.14.65

Te ohydne policzki były przyjmowane przez Jeshuę. 

 Nigdzie Bóg nie naucza, by w zgromadzeniach i rodzinach Bożych dzieci miała miejsce przemoc, policzkowanie, perfidne wyrywanie brody, okładanie się pięściami, ciągnięcie za włosy, szarpanie, szturchanie, poniżanie, obdzieranie z godności, maltretowanie czy molestowanie, poniżanie, wyzywanie.
Nigdzie tak Bóg, El Shaddaj, Adonaj, Stwórca, nie naucza. 
Dlaczego więc zjawisko przemocy fizycznej i psychicznej jest tak często spotykane w społecznościach chrześcijańskich lub w rodzinach wierzących wmawiając bezbronnym  przy okazji, że Chrystus też znosił zniewagi i trzeba pocierpieć ?!?! Czy to matka maltretowała Zbawiciela? Czy to apostołowie , współbracia, policzkowali Jezusa? Dlaczego więc takie rzeczy dzieją się w kręgach wierzących ludzi? Wierzących, że Bóg jest miłością?  
Czas otrzeźwieć chyba z fałszywych nauk i destrukcyjnej pseudonauki.
"Bądźcie trzeźwi..." od manipulacji również- 1P.5.8;

Dlaczego zwyczajne chamstwo  tłumaczy się jako zalecenie do przyjmowania razów, policzków? Poniża się człowieka publicznie na oczach całego świata (filmiki), obdziera z godności w huczny sposób, by pokazać jakim jestem duchowym, "pełnym mocy", bo mogę w tym widowisku zrobić z człowiekiem wszystko: a on ma leżeć na ziemi, wić się i przyjmować to, co mu rozkażę. 
Dlaczego tak przyjaźnie traktowana jest okrutna przemoc psychiczna i perfidna manipulacja ludxmi? Dla własnego zysku? Dla własnej chorej przyjemności? Bez krzty bojaźni przed Bogiem? 

Badaj Pisma, by nie stać się ofiarą bezsensownej przemocy psychicznej, fizycznej czy ekonomicznej. Pytaj Boga i ludzi o wytłumaczenie sytuacji i potwierdzenie w Pismach . Szukaj odpowiedzi różnymi sposobami. Ta właściwa odpowiedź wniesie do Twojego życia spokój wewnętrzny.
Nie stawaj się psychicznym workiem treningowym dla wypaczonych na umyśle.
Chciwy zysku jest zwyczajnym bałwochwalcą , którym brzydzi się Bóg.

Jest wielu mądrych, zrównoważonych ludzi, szukających nieustannie Prawdy, których brzydzi przemoc i zło, niesprawiedliwość. Poświęcili swoje życie na bycie w Bogu, na życie w Bogu: w miłości, łagodności, dobroci, w szacunku dla drugiego człowieka, w szacunku dla Boga. 
 Szukaj dobrych, życzliwych ludzi, którzy tak czynią jak mówią i nauczają. To ci, którzy nie boją się mówić prawdy, nie boją się wskazywać na kłamstwa, które rozpostarte zostały niczym warstwowo nakładane grube kotary zasłaniające prostą prawdę o Bogu.
 To ci, którzy potrafią przyznać się do błędów, których to błędów jest niewiele w ich życiu. 

Każdy człowiek otrzymał dar od Boga: godność. I trzeba ten dar pielęgnować. Utrata godności oznacza utratę woli życia. Człowiek funkcjonuje dzięki  indywidualnej granicy , która chroni jego godność. 
Kiedy zakosztujesz  Dobrodziejstwa Tego, Który Jest, Szlachetności, Dobroduszności, Jego Wzniosłości w działaniu, sam przekonasz się jak Wyjątkowym i Mądrym Jest Bogiem. Nauczysz się rozróżniać :
czy przyjąć policzek i nadstawić drugi czy  wyraźnie powiedzieć : "STOP" i "Trzymaj się ode mnie z daleka". 

Prorok policzkuje proroka.
Sedekiasz, syn Kenaany, policzkuje publicznie Micheasza. 1Krl.22.24 (1Krl.22.10-28;) 2 Kron. 18.23 (2Kron.18. 9-34);
Poniżej krótka historia tegoż policzkowania wpisana w historię Izraela.
 : 2Kron.17.1-19.3; ten sam opis w 1Król.22;

JEHOSHAFAT - sprawiedliwy król judzki, postępujący według przykazań Adonai, król, który usunął odważnie to, co brzydliwe w oczach Boga: świątynki na wzgórzach i aszery*.  Chodził drogami jak niegdyś Dawid, drogami Boga Abrahama i Jakuba. 
*Aszery - słupy kultowe, bałwochwalcze.
Temu sprawiedliwemu królowi, Jehoshafatowi zaproponował wspólną wyprawę wojenną pod Ramot Gileadzkie ACHAB, Król Izraela,mąż Izebel,  bezbożnik i nienawidzący Pana (1Król.22.1-5; 2 Kron.17.1-6;18.1-6);  

Wezwano proroków, by poznać wyniki wyprawy wojennej. Zgromadzono 400 proroków Achaba, bezbożnika, króla izraela, który nienawidził Boga (2Kron.18.5; 1Król.22.6 ). Prorokowali jednomyślnie: zachęcali do wojny ogłaszając przyszłe  zwycięstwo Achaba.
Jehoshafat, król judzki, zaproponował poradzić się proroka Adonaj, Boga Abrahama, w sprawie wojny. Był nim Micheasz. (2Krn.18.5-8) , który przepowiedział klęskę i przegraną w wojnie. 
Wtedy Sedekiasz, jeden z proroków na usługach Achaba, publicznie spoliczkował proroka Micheasza, proroka Pana. (1Krl.22.24 - 1Krl.22.10-28; 2Kron.18.23 ( 2Krn.18.9-34)

Obaj królowie podjęli decyzję: idą walczyć. Przyjęli jednomyślność 400 proroków zamiast prorostwo Micheasza, proroka B-ga.      
                                                                          
Wynik podjętej decyzji przez królów kierujących się  stawką:
400 proroków : 1 prorok  
 Wojnę przegrali, Achab zginął , a Jehoshafat , król judzki dostał reprymendę od Jehu : "Czy musiałeś pomagać bezbożnemu i okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Przez to ciąży na tobie gniew Pana. Niemniej i dobre rzeczy u ciebie się znalazły, bo wytępiłeś aszery z tej ziemi i swoje serce skłoniłeś do szukania Boga."- 2Krn.19.1-3;


Ciekawostka: 
 Jehoshafat, król judzki, miłujący Boga, był spowinowacony z Achabem, królem izraela nienawidzącym Boga. Jakim sposobiem? Sprawiedliwy Jehoshafat zgodził się na małżeństwo swego syna, Jehorama, z córką Achaba i krwawej Izebel, Atalią.  Atalia była czcicielką Baala, do kultu namówiła męża (syna króla Jehoshafata) i ich wspólnego syna, Achazjasza. Doprowadziła do śmierci wszystkie dzieci królewskie z rodu Dawida. (2Krl.11;2Krn.22.10-12); Atalia była doradczynią w bezbożności.

Co wynika z tej historii ? Zapewne wiele nauk przyjdzie Ci na myśl. Kilka z nich :
Niesprawiedliwy policzek poniża, 
jednak Prawdy nie zniszczy.
Policzek wymierzony w proroka Pana okazał się bardzo niesprawiedliwy. Jednak Prawda , którą powiedział, zwyciężyła, sprawdziła się. Można było uniknąć klęski.
Wchodzenie w układ ze złym człowiekiem 
może przynieść ogromne zniszczenie
 w najbliższej rodzinie i wśród szlachetnie urodzonych.
Można powiedzieć: a to synowa z jej tatusiem (Achab) i mamusią (Izebel) przytrafiła się teściowi Jefoshafatowi, królowi judzkiemu. 

Nie zawsze jednomyślność 99%-owa 
oznacza 
Prawdę na drodze wiary i pomyślność.Sam zbadaj temat kiedy i jaki sens może mieć nadstawianie lub przyjmowanie policzka, "razów na twarz" ?

1/ Inne rozumienie przyjmowania policzków:

1) Izaj.50.4-7 - jako wypełnienie proroctwa, misji, przyjęcie trudnej drogi w zwycięstwie.
2) Treny 3.27-33 - przyjmowanie policzków jako jarzmo młodości mężczyzny ku dobremu.

Dlaczego każdy indywidualnie powinien rozważać Pisma Święte/Stary i Nowy Testament/ Tanach ?

2.]
Czy badasz Słowo z Biblii, byś nie został zmanipulowany i wmanewrowany w korytarz kłamstwa, który prowadzi do :
- dezorientacji w wierze  zamiast pewności dokąd zmierzasz, 
- lęków zamiast spokoju wewnętrznego i ufności w Bogu
- obojętności na prawdę  zamiast pragnienia szukania Boga i Jego Prawd
- fałszywego poczucia spokoju

Fałszywe poczucie spokoju to spokój, który pojawia się tylko wtedy, kiedy ślepo wykonujesz polecenia innych, nie wypowiadasz swojego zdania ze strachu przed odrzuceniem i poniżeniem. Taki spokój dla świętego spokoju. Twoje indywidualne przekonanie, zdanie, wypowiedź, nikogo nie interesuje.

3.]
Czy przeszedłeś krótkie lekcje " przyjmowania policzków" (słuszne uwagi ) i określę to jako czas przyjmowania policzków za zgodą lub dopuszczone przez B-ga (np.poczucie zawstydzenia z powodu Twojego zaniedbania czy nie wywiązywania się z zobowiązań, nieuważności ) :
- efekt: zbudowanie, mądrość, odwaga , wzmocnienie wiary, wzmocnienie poczucia wartości, widać sens tego doświadczenia, wewnętrzny spokój, naprawienie błędów, prostowanie dróg, wiesz, że zwyciężasz i nie jesteś przegranym człowiekiem.

Zupełnie inny skutek przynosi perfidna manipulacja wersami o przyjmowaniu i nadstawianiu policzka: Jak czuje się ofiara systematycznej manipulacji "policzkowej" ?

 skutek ( nie muszą to być wszystkie objawy występujące jednocześnie): poczucie niesprawiedliwościchaos wewnętrzny, odrzucenie
stan bliski utraty woli życia,  bezsens
zapędzenie w róg ringu - masz wrażenie, że ktoś chce Cię zmusić do polubienia masochizmu psychicznego; masz wrażenie, że ktoś ciągle Cię okłada i nie rozumiesz tego stanu - niby wszystko w porządku jest;  poczucie bezdusznego osądu ; obojętność na Prawdę, niemoc w szukaniu  Prawdy wiary,  poczucie niesprawiedliwości i bezsilności.
Zdarza się, że nawet wśród najbliższych osób w 

rodzinie czy danej społeczności nie uzyskasz pomocy.

 Należy wtedy udać się do psychologa lub 

psychoterapeuty, który oceni Twój stan psychiczny, 

by pomóc Ci dojść do wewnętrznej równowagi.


Każda manipulacja (polityczna, w pracy, biznesie, rodzinie, w relacjach z ludźmi, grupach społecznych, organizacjach, w małżeństwie czy relacjach rodzinnych) niesie szkodę, a nawet zniszczenie.
Prawda uwalnia i uzdrawia. 

"Bądźcie trzeźwi..."- 1P.5.8;
"Miłość buduje..." - 1Kor.8.1
Miłość nie krzywdzi.manipulacja jest złą gierką , której unikaj 
manipulacja prowadzi do zniewolenia i wykorzystania
manipulacja drenuje psychikę
manipulacja  powoduje turbulencje 
manipulacja jest nieuczciwa
manipulacja kryje podstęp

Mądrość nie jest manipulacją.

Prawdziwa Miłość i przyjaźń nie manipuluje.
Przyzwoitość nie manipuluje.
Uczciwość nie manipuluje.
Szlachetność nie manipuluje.
Dobro nie manipuluje.

Bądź trzeźwy, czytaj Pisma, badaj, rozmawiaj, poznawaj ludzi, nie bój się, szukaj wiedzy, ucz się mądrości.

Bóg nie pozwoli Cię oszukać , 
jeśli Jego będziesz szukać
i Jego Prawdy.

Pozdrawiam i błogosławiony Jest Bóg, który chętnie i bez wypominania udziela mądrości każdemu, kto o nią prosi. Stań się miłośnikiem mądrości , tej z góry, od B-ga, która przyniesie do twojego życia mnóstwo dobrych owoców.

Jakuba 1.5-6; - o tym jak chętnie Bóg udziela mądrości.
Jakuba 3.13-18 -o 2 rodzajach mądrości i owocach.


We wszystkim jest potrzebna równowaga i rozsądek.

Pozdrawiam. Melita.   cdn.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz