niedziela, 2 sierpnia 2015

O upiększaniu Shabbatu

Piszę do tych, którzy mówią, że miłują Boga, wierzą w Niego, oczekują Mesjasza a zapominają o realizowaniu choćby 10 podstawowych oświadczeń, przykazań, a w tym przypadku dotyczy to IV - o świętowaniu szabatu.
Dla mnie osobiście te 10 przykazań to zaproszenia do uświęcania na drodze wiary. 
Czy upiększanie Shabbatu jest poprawnym wyrażeniem? Nie mam na myśli dodawania choćby jednej kropki do przykazania IV (2Mojż.20.8).  Shabbat stał się dla mnie kolejnym odkryciem Prawdy biblijnej, którą wprowadzam w życie.
 Bóg tworzy dzieła doskonałe, z Jego rąk wszystko jest doskonałe, czas Shabbatu jest doskonały. Zatem czy można jeszcze Shabbat upiększyć? Upiększyć w znaczeniu : ozdobić, wyróżnić, udoskonalić, wprowadzić, zmienić coś w sobie, w swoim zachowaniu, charakterze, postępowaniu ? 
Po co? ...bo ten dzień na to zasługuje.

GPS ku lepszemu

Kiedy obchodzisz jakieś święto angażujesz wiele wysiłku , by ten czas był dobrze zorganizowany i miły dla uczestników. Dlaczego ma być inaczej w Dzień kiedy Bóg zaprasza Cię do Shabbatu pieczętując słowem: 
Shalom = Pokój.

Dlaczego nie odpowiedzieć na Shabbat Shalom słowami: Shabbat Shalom?

Czy Jeshua  (Jezus) nie wypowiadał tych słów w czas shabbatni? Kiedy był małym chłopcem czy rodzice mówili do znajomych w Nazarecie po polsku: dzień dobry? lub: "Nara"?
Czy zwracali się po angielsku do Rabina: "Jak się masz" lub "Sie ma" ?
Czy Jezus pozdrawiał uczniów popularnym dziś "żółwikiem" ?
A może mówił po prostu : "Shalom" lub Shabbat Shalom ? 
Takie pytania mnie nawiedzają oto.
Zapominamy o korzeniach wiary. Zapominamy, że Biblia to prawdziwa historia Ludu Wybranego, a nie wymyślona legenda czy pół-bajka, z którą człowiek może postępować bezkarnie dodając lub unieważniając pewne zapisy.
Zapominają niektórzy, że Bóg Jest i Żyje. 

Jak ozdobić czas Shabbatu?
Dobrocią, miłością, uprzejmością, powściągliwością, radością, pokojem, cierpliwością, wiernością, łagodnością , wstrzemięźliwością, życzliwością.
Czy to nie owoce Ducha Świętego ( Ruach Kodesh) ? -Gal.5.22-23;

Zamiast wymieniać się tego dnia zwykłymi słowami warto ubrać je w serdeczność, współczucie i przebaczenie.
" Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie ( w Mesjaszu)"* - Ef.4.32;
" Wszelka gorycz, i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością."- Ef.4.31;

Zwróciłam uwagę na fragment Jana 7.23 i okazywanie emocji: od miłości i podziwu do złości i wrogości. (trzeba przeczytać cały kontekst)
Interesujące jest z jakimi reakcjami wierzących spotykał się Jezus, Jeshua, w Shabbat: otóż to nie Jezus gniewał się na shabbatujących. To ludzie okazywali gniew Mesjaszowi. Powód: uzdrowienie człowieka w Shabbat.  
Jego słowa do słuchaczy w świątyni w Jerozolimie w czas świąt:
" Jeżeli człowiek w shabbat  przyjmuje obrzezkę, aby nie był naruszony zakon Mojżesza, to dlaczego się na mnie gniewacie , że w shabbat uzdrowiłem człowieka ? Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie."* - Ew.Jana 7.23.

Najpierw naucz się sprawiedliwości, tego, co słuszne w oczach Boga, a dopiero potem wypowiadaj się lub rozsądzaj sprawy. 
Jezus nigdy nie unieważniał Shabbatu. Korygował, przypominał jak powinien wyglądać ten dzień i na co zwrócić uwagę, co równoważyć. On wypełnił Zakon , nie unieważnił. 

Nowe Przymierze ( Nowy Testament) mówi, że jeśli nie przestrzegasz choćby jednego przykazania jesteś przestępcą. Przykład: a ten pomijany obowiązek  (powszechne pomijanie IV Przykazania "Pamiętaj o dniu shabbatu, aby go święcić." - 2Mojż.20.8;) jest  równy temu jakbyś złamał wszystkie przykazania, zobowiązania Przymierza z Bogiem. 
Nie świętując shabbatu łamiesz "z automatu" I przykazanie, bo w tej kwestii ważniejsze dla Ciebie staje się ludzkie nauczanie, a nie to, co przekazał w przykazaniach Bóg. Nie chcesz być jak dziecko w wierze (ufasz i wypełniasz przykazanie) , ale jako uczony , który ma swoje wywody i filozofie wprowadzając siebie i innych w błąd.
Nie świętując Shabbatu łamiesz "z automatu" II przykazanie, bo zamiast Bogu,  cześć, której On Jest godzien, oddajesz ludzkim wymysłom: idziesz być może oddawać tego dnia pokłony bałwanom , oddajesz się interesom dla nakarmienia swej chciwości ( chciwość również jest bałwochwalstwem) itp.
Nie świętując IV przykazania , Shabbatu, łamiesz III przykazanie, bo nadużywasz w ten sposób imienia Świętego, że obnosisz swą wiarę przed ludźmi łamiąc przykazania swego Boga. Mówisz rodzinie, sąsiadom, znajomym i obcym ludziom o Bogu, wypowiadasz często imię Jego jednocześnie nie przestrzegasz Prawa swego Boga. To nadużycie, a wręcz naśmiewanie się ze Świętego. 
Przekręcanie, zakłamywanie Prawdy słowem lub czynem jest nadużyciem, przestępstwem. 

Kiedy idziesz do urzędu i pracownik "przekręca" prawo tzn.że jest przestępcą , bo udziela nieprawdziwej informacji czyli przekłamanej. Z tego powodu idzie się nawet do więzienia. 

Poza tym znajdą się tacy: którzy odwiodą Cię od IV Przykazania. Jak?
- powiedzą, że ono nie jest dla Ciebie znajdując jakieś dowody na poparcie własnych słów
- powiedzą, że chcesz udawać kogoś kim nie jesteś więc po co masz iść w IV Przykazanie skoro większość nie shabatuje
- popukają się w głowę, by ośmieszając IV przykazanie i Ciebie wmówić Ci, żebyś dał sobie spokój z szabatem

Spotkasz jednak takich, którzy zaccą do IV przykazania, w którym nie jest napisane przekłamanie byś święcił każde święto pewnej określonej denominacji ale jest zapis o święceniu szabatu.

Podobnie jak z II Przykazaniem: 
spotkasz takich ludzi, którzy wmówią Ci, że jakiś tam człowiek czy zrzeszona grupa ludzi pozwala już oddawać cześć obrazom itd
- ośmieszą Cię z powodu Twojej "niewiedzy" i zachęcą do bałwochwalstwa

spotkasz również takich, którzy powoływać się będą na zapis w Biblii, żebyś nie kłaniał się rzeźbom . Będą namawawiać Cię do przestrzegania każdego z tych 10 przykazań. 

 Dlatego badaj Słowo i upewniaj się co do Twojego miejsca na uświęcanej drodze.

 Sam przeanalizuj kolejne przykazania.

Kiedy podpisujesz umowę najmu z właścicielem mieszkania i kiedy nie dotrzymasz wszystkich punktów umowy co Cię spotka? Wyrzutka na bruk. Nie dotrzymasz umowy z bankiem? Stajesz się przestępcą. Nie dotrzymasz umowy z pracodawcą, wystarczy czasami jedno potknięcie, idziesz na bruk.
Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Okazuje miłosierdzie i łaskę każdego dnia dla Ciebie. Nie ma sensu lekceważyć Jego Słowa i podpierać się przez całe życie laską-wymówką. Badaj uczciwie temat IV Przykazania a juz zrobisz ogromny krok do przodu.
Czy Jezus unieważnił Shabbat? Oczywiście, że nie. To ludzie unieważnili IV Przykazanie o Shabbacie wmawiając, że Shabbat jest tylko dla wybranych lub pewnej grupy ludzi. Biblia mówi zupełnie co innego. (np.Izaj.56);
To organizacje ludzkie zmieniły np. kolejność przykazań w swoich nauczaniach lub zobowiązanie wiernych do przestrzegania wszystkich świąt, nie wymieniając ich nazw, przyznając  sobie prawo przez to do tworzenia aneksów i kolejnych dogmatów.
Takie powtarzanie ludzkiej teorii: dzień święty świecić , a każdy dzień jest święty i dla Pana, więc po co mi shabbat... to zakłamywanie prawdy nieodpowiedzialną frywolnością.

To, że tablice były dane Mojżeszowi, nie oznacza, że ich treść tylko dotyczyła jego osoby.
To, ze dane były tablice Izraelowi, z któy również był obcy lud , nie oznacza, ze przykazania są tylko dla Izraela i tamtych obecnych ludzi a dziś już nie ma potrzeby przyjmować przykazań i wprowadzać je do swojego życia.

Bo jeśli miłujesz z całego serca i wszelką myślą Tego, Który stworzył świat i człowieka , to kto może zabronić Ci przestrzegania Jego Słowa i pełnić Jego wolę?

Człowiek lubi poprawiać Stwórcę. Oblubienica jest wierna słowom swego Oblubieńca. Szukaj Prawdy lub jej potwierdzenia w Biblii.
O unieważnianiu przykazań kilka słów jeszcze: 

Co stało się z II Przykazaniem  - to ludzie złamali Przykazanie , unieważnili je i wprowadzili pozwolenie na masowe bałwochwalstwo.
To człowiek unieważnił I Przykazanie i wmawia , że nieważne jaki Bóg. Najlepiej wszystkie bóstwa zrównać i włożyć może do koszyka z pakietem i obniżkami - kto szybciej wykupi i da więcej za panowanie nad światem duchowym lub dla odliczenia podatku?
To niebezpieczna zabawa. Szukaj Prawdy w Bogu, Który Jest Jeden.

Co mówi Biblia? 
Bóg Abrahama i Izraela jest Bogiem nad innymi bogami. (Psalm 96, ps.97 itd) Nad bogami Egiptu już dawno Adonaj, Bóg Izraela, dokonał sądu ( 2M.12.12);

Bądź czujny. Nie bądź obojętny wobec Prawdy, która jest do sprawdzenia w zasięgu Twojej ręki, wzroku i duszy.


Przyozdabiaj, upiększaj swój charakter sprawiedliwością i mądrością.

 Masz dowolny wpływ na udoskonalanie tego bardzo ważnego dnia, by odpoczywać w Jego odpocznieniu. Dużo od Ciebie zależy jak odnajdziesz się w odpocznieniu. 


Radość, odpoczynek czy zmęczysz siebie i bliskich .

Najprościej: proś Boga, by pokierował tym dniem i dał Ci odpowiednie wskazówki.  

Odważne wprowadzanie zmian ku dobremu i jeszcze lepszemu stanie się błogosławieństwem dla Ciebie.
Odwaga do pokonywania uprzedzeń i podejmowania kolejnych wyzwań Prawdy  to również ozdoba Shabbatu, postaraj się zmieniać swoje życie. 

    "A nie upodabniajcie się do tego świata, 
ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, 
abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, 
co jest dobre, miłe i doskonałe. " 
- Rzym,12.2;

Czy Dzień Shabbatu (IV przykazanie) 
może stać się w Twoim życiu szczególnym dniem ?

Wiedza biblijna, wiedza o korzeniach swej wiary, wprowadzanie zaleceń z Biblii/Tanach do codziennego życia, szczerość serca i czystość , wiara i lojalność, odwaga, życie w sprawiedliwości...poznanie Żywego Boga i relacje z Nim, to wszystko sprawi, że ubogacone zostaną  Dni  Święte ustalone przez Boga i te codzienne. Wiele tajemnic kryje się jeszcze przed każdym człowiekiem. Szkoda każdej minuty, by odkładać  na jutro to, co najbardziej wartościowe i potrzebne do życia.

W wyróżnianiu tego jednego dnia Odpoczynku pokoju, shalom, nie jest niczym niewłaściwym. Dołóż wszelkich starań, by ten dzień był wyjątkowym dniem, bo spotykasz się w świętej przestrzeni ze Stwórcą, a On da ci odpocznienie i wyposaży w dodatkowe życiowe gadżety , by usprawnić i wzmocnić Twoje życie sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym - Ruach Kodesh(hbr).


"Dochodźcie tego, co jest miłe Panu." 
- Ef.5.10;
melita
Czy znasz taki wers: "Kto ma Ojca , ma i Syna..." ?
        
uwaga: nie nauczam . Opisuję tu cząstkę rozważania mej duszy w czasie wędrówek za Prawdą i cieszy mnie każde odkrycie tego, co jest miłe dla Boga.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz