niedziela, 13 września 2015

Święta biblijne - Rosz Haszana

Od zachodu słońca 13-IX 2015 do 15-IX 2015 roku trwa święto Rosz Haszana. Rozpoczyna się również Nowy Rok w Izraelu 5776. Rosz Haszana oznacza dosłownie: głowa roku.
Sięgając do korzeni wiary , czyli według judaizmu:
Rosz Haszana to Dzień Sądu nad całym światem na podstawie ich czynów i tego dnia decydują się ich losy na rok następny..
Tradycja mówi, że w tym dniu zapisywana jest w Księdze przyszłość każdego człowieka z osobna. Przyszłość ta zależy od czynów z poprzedniego roku.
Dęcie w szofar.
To nakaz Tory - 3Mojż 23.23-24; (zwana po hebr.Wajikra lub Księga Kapłańska)
"I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
Powiedz synom izraelskim tak: W siódmym miesiącu pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołane trąbieniem, święte zgromadzenie;
Żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie, a składać będziecie ofiary ogniowe dla Pana."*
Tradycja Izraela: 
Więcej na ten temat i powyższe wiadomości zaczerpnięte ze strony z http://the614thcs.com/26.529.0.0.1.0.phtml


Zaznaczmy jasno, że Jezus z Nazaretu przestrzegał i nauczał przestrzegania Tory wbrew krążącym o nim kłamstwom. Sam mówił o sobie, że wypełnił Zakon.

Co na temat powyższych świąt przypadających na wrzesień Dzień Trąbienia, Dzień Rosz Haszana, mówią kręgi mesjańskie: mesjanie żydzi i mesjanie nie-żydzi oraz  pozostali wierzący praktykujący Shabbat i święta biblijne Tory: bardzo interesujące nagranie. Wszyscy oczekujący Przyjścia Mesjasza powinni przynajmniej raz wysłuchać i zastanowić się. Nie musisz się zgadzać, ale zastanów się czy musisz się nie zgadzać.
                                                      
Czy dobrze rozumiem?
Jeśli Jezus z Nazaretu (z hbr.Jeshua) był bez grzechu to oznacza, że przestrzegał 10 przykazań. Jeśli Jeshua (z gr.Jezus) nie grzeszył ,to znaczy, że przestrzegał Torę i nie unieważniał jej zapisu ani przestrzegania.
Jeśli Jeshua był bez grzechu to znaczy, że przestrzegał również święta biblijne, święta Tory (Tora to Pięcioksiąg czyli pierwszych pięć ksiąg Starego Przymierza (znanego bardziej jako St.Testament) , przestrzegał święta ustalone przez Stwórcę, zapisane w Torze , a więc i czas trąbienia, czas świętego zgromadzenia przypadającego na Rosz Haszana - Nowy Rok oraz następującego po nim święto Yom Kipur - Święto Pojednania. ( 3 Mojż.23.26-31); I jeszcze następne święta opisane w Biblii , święta pełne symboli odnoszących się do prawd czasów współczesnych i czasów ostatecznych, czasu przyjścia Mesjasza.
Jeśli Jeshua (Jezus) wypełnił Zakon to oznacza, ze wypełniał również Święta Tory. Czy mylę się w tym temacie?
Do kogo się udać, by poznać korzenie tych świąt? Do drzewa oliwnego.

Przez wiele lat rozważając Biblię zastanawiałam się dlaczego nie obchodzi się tak ważnych świąt biblijnych, ustalonych przez samego Stwórcę.
Nie mogłam tego tematu odrzucić od siebie, bo przylgnęłam do niego całym sercem. Gdzie się zwróciłam z pytaniem odpowiadano mi, że te święta są nieważne i nikt ich nie obchodzi już dziś.
Nurtował mnie ten temat w dzień i w nocy.
Okazało się, że są na naszej ziemi wierzący ludzie, którzy obchodzą święta biblijne pielęgnując wiedzę o nich, mądrość i Prawdy otrzymane od Boga na temat obchodzenia świąt opisanych w Biblii. 
Postanowiłam tych ludzi poszukać. Święta te pielęgnują i celebrują Żydzi, naród wybrany, naród Tory oraz mesjańscy żydzi i mesjańscy nie-żydzi oraz indywidualnie osoby rozsiane po świecie. A jednak są.
Zastanawiam się, jak to się stało, że okradano mnie przez wiele lat  z tak prostej i oczywistej wiedzy o Jezusie (Jeshua). Jak to się stało, że wielu ludzi nie mających pojęcia o tradycji Izraela sprzed wieków i dzisiejszej , śmie wmawiać pozostałym, że takiej tradycji nie było, a jeśli była to została unieważniona. I to przez kogo? Przez Jezusa. To kłamstwo zawiera w sobie perfidną manipulację.
Kolejną tragedią jest słuchać ludzi nie tylko pozbawionych prawdziwej wiedzy, ale nie pragnących i nie robiących nic w kierunku badania Prawdy. Są jak kozły, które trzeba bez przerwy poganiać za Prawdą. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze Cię ubodą.
Postanowiłam opisywać moją bieżącą drogę odkrywania Prawd biblijnych - i to jedna z nich.
Powszechne łamanie IV Przykazania i lekceważenie świąt ustanowionych przez samego Boga - to następstwa wielu kłamstw mających wpływ na to , gdzie dziś jest Twoja wiara: w miejscu Prawdy? w miejscu odkrywania Prawdy? A może jeszcze w miejscu kłamstwa.
Bądź odważny, badaj ten temat, by nie ominęła Cię Prawda.

Jezusa tak ówspółcześnił współczesny kościół, że obdarł przy okazji swego Zbawiciela z Prawdy, z Prawdy Tory, Prawdy Shabbatu i Świąt Biblijnych. Do podziwu z jaką lekkością to zrobił.


Symbole na stole w Rosz Haszana :


Okrągła Chałka


owoc granatu


jabłka

miód


i głowa ryby


Chcę nadal wzbogacać się w kolejne święta biblijne i poszerzać poznanie, o które to zabiegać powinien każdy szukający Prawdy. Tak mi się wydaje.

Zapraszam do nagrania na Rosz Haszana : 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz