sobota, 26 listopada 2016

Od Sary do Rebeki

Księga Rodzaju = Genesis = Bereszit = 1 Księga Mojżeszowa

Biblia zaczyna się od stworzenia świata, ziemi, życia na ziemi i człowieka. Poznajemy pierwszych ludzi na ziemi - Adama i Ewę, potem ich synów : 
Kaina, który zabija swego rodzonego brata. 
Abla, który zostaje zabity przez Kaina.
Seta.
Noe, potop, przymierze Boga z Noem. Jego synowie : Sem, Cham, Jafet. Wieża Babel, przygody Abrama w Egipcie, uwalnia Lota, spotkanie z Melchisedekiem i przymierze z Abramem.Rodzi się Ismael a potem Izaak. Sodoma i Gomora zostaje zniszczona. Przymierze Boga i Abrahama. 
To w skrócie historie opisane w Torze (Pięcioksiegu Mojzeszowym).
Od Bereszit przez Noach, Lech Lecha i Wajera.
Chaje Sarah znajdziemy w czytaniach 1Mojż.23.1-25.18;


Sara, żona Abrahama, mama Izaaka, kobieta, która doświadczyła macierzyństwa w bardzo późnym wieku (90 lat) dzięki łasce Wiekuistego. Miała jeszcze czas nacieszyć się maleństwem, karmiła piersią - 1Mojż.21.7-8, widziała jak dorasta dziecko. Myślę, że za każdym razem kiedy Abraham i Sara patrzyli na syna widzieli cud Wiekuistego jakiego mogli doświadczać na sobie i przez dalsze dni życia.


Sara żyła 127 lat. Abraham pochował ją "...w jaskini na polu Machpela naprzeciw Mamre, to jest Hebronu w ziemi kanaanejskiej.- 1Mojż.23.19;

1Mojż.24 - Abraham postarzał się i posunął się w latach. 
W czym błogosławił Bóg Abrahamowi? - we wszystkim.-1Mojż.24.1;
Nadszedł czas wyswatania syna Izaaka. Abraham zaprzysiągł najstarszego sługę w domu swoim , by ten poszedł szukać żony dla syna. 
Piękna historia opisana krok za krokiem, działanie za działaniem, kończy się bardzo dobrze, bo Izaak zakochuje się w Rebece, swojej żonie.

1Mojż.25.1-6; - Nie tylko Izaak, syn Abrahama żeni się. Sam Abraham żeni się po raz drugi z kobietą o imieniu Ketura.
Ketura rodzi 6 synów, a potem przychodzą na świat wnuki.
Jak Abraham zabezpieczył swoje dzieci, Izaaka i jego przyrodnie rodzeństwo?
Oddał całe mienie Izaakowi, a synów niewolnic obdarował i wyprawił ich od Izaaka na wschód , do kraju wschodniego.

Abraham dożył 175 lat i synowie jego pochowali go obok Sary.1Mojż.25.7-10;

Izaakowi Bóg błogosławił . Syn Abrahama i Sary zamieszkał przy studni zwanej Studnią Żyjącego, Który mnie widzi. O studni z podobną nazwą napisano w 1Mojż.16.14 (1-16);

Syn Ismael, Abrahama i Hagar, egipcjanki, niewolnicy Sary, żył 137 lat.
Hagar została wypędzona z małym Ismaelem na polecenie Sary i za potwierdzeniem tej decyzji przez Boga.Powód? Pogarda Ismaela wobec Izaaka.(1Mojż.21.8-21);Ismael już wtedy mógł mieć ok.17 lat licząc czas obrzezania, narodzin Izaaka i czas karmienia piersią (ok.2-3 lat).Pogardzała Sarą również sama Hagar od samego poczęcia Ismaela (1Mojż.16.5-6;)
Jak doszło do urodzenia Ismaela? - 1Mojż.16.1-16;

1Mojż.17.1-18; ( Lech Lecha);
Abrahamowi miał 86 lat gdy urodził się Ismael (1Mojż.16.16), a 100 lat kiedy urodził się Izaak.
Kiedy dochodzi do przymierza Boga i Abrama (po przymierzu nazwany jako Abraham) następuje obrzezanie napletka Abrahama jako znak przymierza między Bogiem a Abrahamem. Ma wtedy 99 lat. 1Mojż.17.23-27;
Ismaela również obrzezano i miał wtedy 13 lat.
Tego dnia zostali obrzezani wszyscy mężczyźni domu Abrahama, urodzeni w tym domu i nabyci za pieniądze od cudzoziemców.

Co napisano w Brit Chadasza, Nowym Przymierzu o Sarze?
1P.3.6 - o mężach i żonach.
Sara stała się wzorem żony dla innych żon wierzących. Szanująca swego męża. Gdy kobieta czyni dobrze staje się  niczym córka Sary.Kobieta, która jednocześnie niczym nie daje się nastraszyć . Jest kobietą nieustraszoną, odważną, mocną sercem, towarzyszką męża, jego prawdziwym wsparciem. Pokłada nadzieję w Bogu - 1P.3.5;
 (6) tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. 
(7) Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. 


Dzięki tym słowom widzimy kontynuację życia Sary jako przykład dla kobiet nie tylko jeszcze w czasie nowotestamentowym ale i obecnym. 
Chaje Sara - życie Sary.
Czy możesz być wzorem dla innych? Wzorem życia , postawy ? Wzorem wiary ?

W chrześcijaństwie nie mówi się tak dużo o kobietach Biblii, o Sarze. Nie czuje się bliskości i związku z tą postacią. 
W judaizmie celebruje się wręcz postawy kobiet godnych naśladowania. 

W chrześcijaństwie, w społecznościach chrześcijańskich kiedy zajrzysz głębiej, widać w większości przypadków lekceważenie kobiet ze strony mężczyzn - żon, córek. Młodzi mężczyźni przejmują taką postawę i wprowadzają do swojego życia. Nie dziwne jest potem , ze młodzi są nieuprzejmi w stosunku do swoich matek czy innych kobiet w zborach. 
Mówi sie wręcz głośno, że kobiety nie mają głosu, nie mają prawa wypowiadać się poza wyjątkowymi wyjątkami. A kiedy już jakiś pastor czy kaznodzieja udziela głosu kobiecie to albo przeprasza albo toczy długą przedmowę na temat kobiet. 
Korzenie wiary Izraela, skąd wywodzi się Zbawiciel, odsłaniają ukrywaną prawdę: okazuje się wiele szacunku dla kobiet wiary takich jak np.Sara, o których mowa jest w Torze, w Biblii.
Przez to, tak sobie myślę, okazuje się szacunek innym kobietom. Docenia się właściwą postawę wierzących kobiet.
W zborach protestanckich najczęściej wymienianym imieniem kobiety jest Izebel i przez tę postać głównie patrzy się na kobiety jako manipulatorki, żądne władzy kościelnej, rozwalające zgromadzenia, przeszkody w kościele trudne do usunięcia i nie do ominięcia.
Im bardziej kobiety angażują się w życie zborów tym większe potem zbierają  oskarżenia. Nie mogą mieć swojego zdania , mają siedzieć cicho. A nawet jeśli powie coś w rodzaju  2+2 = 4  będzie posądzana o nauczanie jako zabronione w tych kręgach. Nie może ujawniać zbytnio, że myśli. Szkoda chyba słów. 
Odkrywam Sarę i szacunek dla niej od Izraela.

Posiadanie wiedzy biblijnej przez kobiety jest raczej potępiana głośniej lub ciszej a nawet wyśmiewana. Nie jest to przyjemne. Widać te naleciałości nawet w komentarzach na FB w gronie chrześcijańskim lub po-chrześcijańskim. Jeśli nie okazuje się szacunku wierzącym kobietom to znaczy , że jest problem z szacunkiem do własnej matki a cóż dopiero do teściowej, mamy własnej żony.

W judaizmie odkryłam inne podejście do kobiet w wielu sprawach i byłam bardzo zaskoczona. Pozytywnie. To inny rodzaj szacunku jest skierowany do kobiet. Widać w nich, kobietach, człowieka.


To Rabini uradzili, by uhonorować kobiety w czas Shabbatu i powierzyli kobietom w domach otwieranie szabatu przez zapalanie świec i odmówienie modlitwy. To najważniejszy czas o którym mówi IV Przykazanie.
" (8) Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) ale siódmego dnia jest szabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go. "

W chrześcijaństwie takie gesty oddawania czystego szacunku kobietom nie są raczej możliwe o takim szerokim wymiarze. Jakby kobieta nie mogła być nigdy jak Sara a tylko Izebel, zagrożeniem. 

W czasie szabatu jest również wymieniane imię Sary w trakcie błogosławienia córek przez ojca przy stole szabatowym:
"Oby Bóg uczynił cię jak Sarę, Rebekę,Rachelę, i Leę. 
Oby Haszem Cię błogosławił i strzegł.
Oby Haszem rozświetlił dla Ciebie Swoje oblicze i okazał Ci łaskę.
Oby Haszem zwrócił ku Tobie Swoje oblicze i zesłał Ci pokój."

(źródło - http://the614thcs.com/index.php?id=25,20,0,0,1,0 

Zaczynam powoli coraz bardziej rozumieć ...
Co wiesz o Sarze? 
Hbr.11.11; - kobieta wiary, żona wiary, ufająca Bogu.

Ilu młodych mężczyzn szuka i chce poślubić kobietę wielkiej wiary?
Gdzie jej szukać? 
Kobietę ufającą Najwyższemu i podejmującą wyzwania nie bojąc się, nie ulegając zastraszeniu.
A jednocześnie łagodna, mądra, wspierająca.
Interesujący artykuł o relacjach mężczyzna - kobieta : 
http://chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/kobiety-w-judaizmie/duchowosc-i-kobiecosc/kobiety-i-mezczyzni

kolejny interesujący materiał o małżeństwie, domu, mężczyźnie i kobiecie :
http://chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/kobiety-w-judaizmie/duchowosc-i-kobiecosc/jestem-kobieta

Jedną z ciekawostek jest to, że kobieta przechodząca konwersję na judaizm otrzymuje nowe imię : Sara.
(źródło: http://www.the614thcs.com/40.984.0.0.1.0.phtml 

Potomkowie Sema, syna Noego: (1Mojż.10.1; 10.22-32; 11.10-32) Sara była poganką jako Saraj.
Abraham wywodzi się z pogan jako Abram.
Haszem wybrał Abrahama i zawarł z nim przymierze. 
A Sara urodziła Izaaka, syna Abrahama. 
Sara musiała być kochającą mamą, bo Izaak,  nie mógł znaleźć ukojenia po jej śmierci. Dopiero miłość do Rebeki przyniosła dla niego pocieszenie.
Pozdrawiam życząc zgłębiania Biblii .
Nie nauczam. Czytam i na nowo ciągle odkrywam Biblię, Tanach, Torę, poszukuję wiedzy, przepatruję korzenie wiary, szukam prawdy. Dzielę się spostrzeżeniami.


Wersety o Sarze :

1Mojż.11.27-23.20; 24.67; 25.12; 
Izaj.51.2; 
Rzym.4.19; Hbr.11.11; 1P.3.6 ;

Interesujące rozważania o kobietach w świetle judaizmu  
http://chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/kobiety-w-judaizmie/duchowosc-i-kobiecosc/kobieta-wnetrza-biblii

Kto chce zmierzyć się z pytaniami ?


1. W czym, jakich dziedzinach życia, Bóg Wszechobecny błogosławił Abrahamowi? - Bereszit 24.1; (inaczej ks.Rodzaju 24.1 lub Genesis 24.1 lub 1 Mojż.24.1)

2.Gdzie możesz oglądać dobroć Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba ? - Psalm 27.13;


3. Skąd czerpać wolę do dobrej i sensownej walki w codziennym życiu ? Co pomoże osobom stojącym na rozdrożu zmagać się z bezsiłą i stawiać kolejne kroki ? - Psalm 27.14:(Tehilim 27.14);
a/...b/...c/...


1. Abraham po śmierci swojej żony Sary pojął drugą żonę. Jak było jej na imię? - 1Mojż.25.1;
2. Abraham miał dzieci z małżeństw i z niewolnic.Jak Abraham przed swoją śmiercią zarządził majątkiem zabezpieczając syna Izaaka i inne dzieci ? - 1Mojż.25.1-8;
3. Kto nie zna się na tym, co słuszne ? - Ks.Przysłów 28.5 (inaczej Przyp.Salomona 28.5)

Odpowiedzi szukaj w Twojej wybranej Biblii.
1. Dlaczego Abraham obrzezał swego syna Izaaka ? - 1Mojż.21.4; 17.10-13; 17.12;
2. Sara i Abraham byli już w podeszłym wieku kiedy otrzymali proroctwo, że będą mieli syna. (1Moj.18.10-14); Abraham miał 99 lat kiedy obrzezał się (1Mojż.17.24) i 100 lat gdy urodził mu się syn(1Mojż.21.5); Sara była kobietą ok.90-letnią kiedy urodziła syna Abrahamowi.
Jak myślisz , czy Sara po urodzeniu syna, Izaaka, karmiła piersią w tak podeszłym wieku ? - 1Mojż.21.7-8;
3.Do czego porównuje psalmista spokój własnej duszy?-Psalm 1311. Przez jaki naród będą błogosławione wszystkie narody ziemi i kto tak powiedział? - 1Mojż.18.17-18;(=Ks.Rodzaju, Genesis lub Bereszit)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz