sobota, 7 stycznia 2017

Jedno jako pokój w relacjach i zgoda

Łk.6.9-16 ; Ez.37.15-28; 1 Mojż.44.18-47.27;


Po przeczytaniu tych fragmentów nasunęła mi się jedna myśl i wokół niej krążę :

By dojść do pojednania w rodzinie, polityce, narodach ( goje a Żydzi), pomiędzy denominacjami , potrzebne jest zdarzenie lub wiele zdarzeń nawet skomplikowanych. Trudny to proces i stawiający czasami pod ścianą tych, którzy nie chcą tam stanąć jak np. synowie Jakuba/Izraela , bracia , którzy upozorowali śmierć swojego brata i doprowadzili ojca swego do rozpaczy po stracie najukochańszego syna. Przyczyna? Nieodparta zawiść i zazdrość.

Jak pokonać zazdrość i nienawiść gnieżdżące się w zawziętych umysłach rodziny, grupie denominacyjnej, organizacjach, polityce, narodach.

Patrząc na historię czytamy o wielu przywódcach, którzy mieli w sobie taki dar jednoczenia ludzi pod jego wezwaniem, chorągwią. Niesłychana rzadkość.

W paraszy Wajigasz 1Mojż.(Bereszit) 44.18-47.27 widzimy, że taką osobą był Józef. Józef, syn Izraela, umiał odczytać prowadzenie Wiekuistego, Adonaj. 
Odpuścił, przebaczył braciom ich podły występek, bo zobaczył , że wykonał plan ratowania swoich braci i ojca, narodu Izraelskiego. Miał duchowe oczy, które widziały więcej niż inni. (1Mojż.45)

Łk.6.9-16 - Jeshua [hbr.JHWH Zbawieniem] ( Jezus-gr) przywołuje uczniów i wybiera spośród nich dwunastu i nazywa ich apostołami ( Łk.6.13-16);
I spotkali się na równinie: (ŁK.6.17-19):
Jeshua  
apostołowie 
liczne rzesze uczniów
wielkie mnóstwo ludu z całej Judei
wielkie mnóstwo ludu z Jerozolimy
z nad morza
z Tyru
z Sydonu

Po co?   (Łk.6.17-19):
- przybyli , aby go słuchać
- przybyli , aby dać się wyleczyć ze swych chorób
- przybyli, aby być uzdrowionymi z dręczących ich duchów nieczystych
- pragnęli dotknąś się Jeshua, bo moc wychodziła z niego i uzdrawiała    
  wszystkich a nie tylko kilka osób.

Jeshua pociągał za sobą uczniów i rzesze ludzi a nawet wrogów. jedni szli za nim, bo chcieli go zabić i zniszczyć, inni szli, by go słuchać i uczyć się, jeszcze inni jak apostołowie , by wykonywać konkretne zadania a lud z różnych stron szukał w nim ratunku dla siebie, swojej duszy i ciała.
Czyż nie jednoczył wszystkich?

Czyż nie przyszli wszyscy do niego i rozmawiali z nim, bo to był Jeshua (Jezus) ?

Niezależnie od ludzkich motywacji gromadził wokół siebie wrogów i przyjaciół, bezinteresownych i interesownych, zrozpaczonych i szczęśliwych, poszukujących prawdy i tych, którzy ją już znaleźli. 

Rodzina Izraela zrozumiała plan od Stwórcy, plan ratowania ich rodziny, narodu, od śmierci głodowej i zagłady. 
Czy bracia zmienili się tak naprawdę w sercu dla Józefa? Czy jeszcze głębsza zazdrość nimi nie owładnęła? Czy opuściły ich złe zamysły lub strach o swoje życie kiedy znaleźli się na łasce brata ?

Niezależnie co czuli życie wymogło na nich pojednanie, być jedno i w zgodzie.

Brat, którym pogardzali,Józef, dał im luksusowe utrzymanie , najlepszą część ziemi egipskiej, ubrał w piękne szaty, napełnił konto "w banku". Rodzina jakuba mogła czuć się bezpiecznie i spokojnie w czasie klęsce głodowej na ziemi.

Cóż więcej trzeba?

Pojednani w kryzysie rodzinnym i krajowym.
Czyż niejedna rodzina nie dochodzi do porozumienia w czasie kryzysu?

Czyż ludzie nie szukają usilnie pomocy u Stwórcy Wiekuistego? Są jedno w potrzebach ? Szukają bezpieczeństwa, spokoju, zaopatrzenia, ratunku, pomocy i wsparcia? 

Ciekawostka:
Izrael mając 130 lat pobłogosławił dwukrotnie faraona : 1Mojż.47.7-10 (Bereszit)

Patrząc na te dwie historie dochodzimy do wniosku, że warto być jedno ku dobremu. 

Bóg ma moc czuwać nad każdym wierzącym i prowadzić go godząc po drodze nawet z nieprzyjaciółmi. Ma sposób na wprowadzenie pokoju w rodzinie, która rozpada się lub nigdy nie będzie miała głębokich więzi, ale zachowany zostanie pokój czy usunięta zostanie wrogość co nie oznacza jednocześnie pięknych relacji ale dobrych na miarę różnych charakterów.

Ezech.37.15-28:
Tu opisany jest piękny przykład bycia jedno narodu izraelskiego w ręku Stwórcy w obrazie dwóch kawałków drewna.

Kiedy sprawa jest w ręku Najwyższego i On zechce, to zaistnieje wszystko wg Jego woli jednocząc to co niemożliwe do zjednoczenia.

Ludzka pomysłowość czasami wyczerpuje się. Szukanie zgody w rodzinie bywa arcytrudne. Jedna strona pokojowa, druga strona wrogo nastawiona, zawistna. Niezbadane są drogi, kiedy modlimy się o jedno z JHWH, jedno w rodzinie, jedno w narodzie. 

Pomiędzy wierzącymi również istnieją przegrody nie do przebycia. Każdego coś denerwuje. nawet najmniejsza różnica w rozumieniu Słowa potrafi położyć na łopatki społeczność. W rodzinie również.

Tyle jest denominacji i organizacji religijnych, wszyscy mówią, że wierzą w jednego Boga, mają jedną świętą księgę a przychodzi do rozmowy i gotowi są walczyć, opluć jeden drugiego, okazać pogardę i niezrozumienie dla człowieka o innym poznaniu i innej miarce wiary.

Ef.2.11-22 - o zniweczeniu nieprzyjaźni .

Życzę pokoju, obfitości błogosławieństw, odkrywania prowadzenia JHWH i odpoczynku w Jeshua."Niech Imię JHWH trwa wiecznie,
Niech imię JHWH kwitnie póki świeci słońce !
Niech ludzie błogosławią się  nim wzajemnie!
Niech sławią Go wszystkie narody ! 
Błogosławiony niech będzie Adonaj, 
Bóg Izraela,
Który sam jeden czyni cuda !" 

- psalm 72.17-18;


/ nie nauczam tylko rozmyślam nad przeczytanym fragmentem /

Mela

Z serii 3-pytania z FB :

Dziś o pojednaniu pomimo różnic w charakterze i nastawieniu.
Odpowiedzi szukaj w Twojej wybranej Biblii/Tanach.


Znana jest historia Józefa, którego nienawidzący go bracia sprzedali do Egiptu. Kiedy po latach nastał głód bracia wyruszyli za chlebem. Nie wiedzieli, że Egiptem zarządza sprzedany przez nich i znienawidzony brat, Józef, syn Jakuba/Izraela.


1. Co zrobił Józef kiedy rozpoznał braci błagających o żywność?-Wybierz jedną z kilku podanych odpowiedzi:  Bereszit 45.1-16 inaczej 1Mojż.45.1-16;
a/ wykorzystał sytua
cję , by się na braciach zemścić
b/ cieszył się i postanowił braci poniżyć, zmusić do oddania mu pokłonu według wcześniejszych 2 snów o gwiazdach i snopach
c/ Józef nie pojmował całego wydarzenia
d/ Józef rozumiał całą sytuację według myśli samego Stwórcy i cieszył się, że mógł uczestniczyć w tym wypełniającym się planie Wiekuistego


2. Do Ezechiela doszło Słowo od Adonaj, Wiekuistego, w sprawie narodu izraelskiego. Jak miał obrazowo, za pomocą kawałków drewna, przedstawić Ezechiel rodakom pojednanie plemion izraelskich ? - Ez.37.15-20 (Ez.37.15-28)


3. Jeshua (Jezus gr) pociągał za sobą uczniów i rzesze ludzi a nawet wrogów. Jedni szli za nim, bo chcieli go zabić i zniszczyć, inni szli, by go słuchać i uczyć się, jeszcze inni jak apostołowie , by wykonywać konkretne zadania, a lud, z różnych stron, szukał w nim ratunku dla siebie, swojej duszy i ciała. Czyż nie jednoczył wszystkich wokół siebie ? ( Łk.6.17-19);
Wymień jednym tchem imiona 12 uczniów, których nazwał apostołami (wysłannikami) i skonfrontuj swoją wiedzę z wersetami: - Łk.6.13-16;Brak komentarzy:

Prześlij komentarz